Rzecznik Praw Dziecka – kim jest i czym się zajmuje?

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży szeroko rozumianych praw dziecka określonych w Konstytucji RP oraz Konwencji o prawach dziecka.