Na stronie Rzecznika Finansowego pojawiła się informacja o witrynach internetowych, które obiecują 60 proc. do nawet 140 proc. zwrotu z „inwestycji w roszczenia bankowe”. Rzecznik zdecydował o skierowaniu pisma z zapytaniem do podmiotu prowadzącego strony promujące ten rodzaj inwestycji.

Rzecznik Finansowy, po sygnale od internauty nt. reklamy firmy oferującej spore zyski z inwestycji w roszczenia bankowe, przeprowadził analizę treści zawartych na wspomnianych stronach. Według niego zawarte tam informacje są niewystarczające dla potencjalnych klientów.

Jak mówi Izabela Dąbrowska-Antoniak, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego, istnieją wątpliwości, czy ten podmiot może oferować tego typu „produkty inwestycyjne”. Jeśli przypuszczenia się potwierdzą, rozważone będzie powiadomienie prokuratury i Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Skąd obiecane zyski?

Z medialnych wypowiedzi przedstawicieli podmiotu, do którego należą rzeczone strony internetowe, wynika, że deklarowano dwa źródła zysków z takiej inwestycji. Pierwszym ma być zakup „wierzytelności opartej na żądaniu zwrotu prowizji i innych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego (art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim)”. W drugim przypadku wskazywano, że „z powierzonych środków mają być finansowane koszty obsługi prawnej i koszty sądowe sprawy dotyczącej umowy >>frankowej<<, a inwestor ma otrzymać (w przypadku wygranej) część zasądzonej przez sąd kwoty”.

„W oparciu o informacje na stronach trudno jednoznacznie stwierdzić naruszenie prawa, bo na przykład oferowanie zakupu roszczeń wobec banków nie jest zakazane. Jednak zalecałbym daleko posuniętą ostrożność przy korzystaniu z takiej oferty. W oparciu o zamieszczone na stronach treści potencjalny inwestor może nie być w stanie określić charakteru oraz sposobu działania proponowanego „>>produktu inwestycyjnego<<” – tłumaczy na stronie rf.gov.pl Krzysztof Witkowski, specjalista z Biura Rzecznika Finansowego.

 

Co powinno niepokoić potencjalnych inwestorów?

Na stronach oferujących tego rodzaju inwestycje nie ma zbyt wielu informacji istotnych dla zainteresowanych takim obrotem kapitału. Można znaleźć jedynie enigmatycznie brzmiące deklaracje „zabezpieczenia praw inwestora” czy „zabezpieczenia” samej inwestycji. Na stronie z ofertą znajduje się też informacja o możliwości odzyskania części pieniędzy z prowizji i innych opłat kredytowych. Główną kwestią, jaką chce wyjaśnić Rzecznik jest to, jakie dokumenty i informacje otrzymują osoby, które zdecydują się podać swoje dane na stronach należących do sprawdzanego podmiotu.

Rzecznik Finansowy został powołany, by wspierać klientów w sporach z podmiotami działającymi na rynku finansowym. Udziela pomocy od poradnictwa, poprzez interwencje, postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowego.

 

                                                                  Marcin Loch/Ostrzegamy.online

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.