Systemy monitoringu, sprzęt do ratowania zdrowia i życia, kursy samoobrony czy promocja konstruktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży – to tylko część założeń realizowanych w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2018-2020”.

Celem programu jest integracja społeczeństwa, budowa jego bezpieczeństwa oraz wspieranie i rozwój działań wspólnoty na rzecz porządku publicznego. W jego ramach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

Cel główny to wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W trzeciej edycji „Razem bezpieczniej” (poprzednie obejmowały lata 2007-2015 i 2016-2017) realizowane są cztery cele szczegółowe, przedstawione na poniższej grafice.

W poprzednich edycjach udało się zrealizować wiele istotnych projektów, wśród których wymienione zostały m.in.: zakup sprzętu do rozbudowy miejskiego monitoringu, doświetlenie przejść dla pieszych na niebezpiecznych odcinkach dróg, przeprowadzenia szkoleń dot. bezpieczeństwa, nagranie wielu materiałów filmowych, przygotowanie warsztatów, kampanii, organizacja kursów samoobrony czy promocja konstruktywnego spędzania czasu wśród dzieci w celu skutecznego zapobiegania zjawiskom patologii społecznej.

Dodatkowo program ma za zadanie zwiększyć zaufanie ludzi do służb – w szczególności do policji. Dlatego też w działania związane z projektami zaangażowane są służby, których przedstawiciele często występują jako eksperci czy współorganizatorzy przedsięwzięć.

MSWiA przeprowadza obecnie nabór wniosków do programu na rok 2019. Do wykorzystania jest 6 mln złotych. Projekty można zgłaszać do 25 stycznia 2019 roku. Wtedy urzędy wojewódzkie mają przekazać do ministerstwa maksymalnie 26 projektów z terenów województwa. Jak otrzymać dofinansowanie tłumaczy przygotowana przez ministerstwo grafika.

Więcej informacji o programie „Razem bezpieczniej” [tutaj]

Mateusz Rzepecki/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.