Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do ministra edukacji o uregulowanie przepisów związanych z liczbą uczniów w klasie. Zdaniem rzecznika, samorządy w celu zaoszczędzenia na szkołach, rozwiązują małe klasy i umieszczają dzieci w przepełnionych salach.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego z prośbą o przeanalizowanie problemu, jakim jest likwidacja małych klas. Według Mikołaja Pawlaka organy prowadzące placówki szkolne łączą klasy, nie zważając na dobro uczniów i negatywne opinie komisji rad miejskich.

– W efekcie dyrektorzy szkół takie zmiany wprowadzają w życie nagle – czasami bez konsultacji nawet z radą szkoły i brania pod uwagę potrzeb dzieci – ocenił Mikołaj Pawlak.

 

RPD twierdzi, że odpowiednie warunki do nauki stanowią podstawę do prawidłowego rozwoju dzieci. W związku z tym łączenie klas i zajęcia w zatłoczonych salach mają negatywny wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.

Uzasadniając swój apel, Mikołaj Pawlak powołał się na jeden z listów od rodziców dziecka chorego na Zespół Aspergera, który napisał, że „na wiadomość o łączeniu klas zareagował najpierw płaczem, a następnie stwierdził, że jeśli do takiego połączenia dojdzie i będzie on zmuszony do uczęszczania do szkoły, to odbierze sobie życie”.

Rzecznik zaapelował do ministra Dariusza Piontkowskiego o wprowadzenie regulacji prawnych, które unormują i zabezpieczą dotychczasowe zespoły klasowe i właściwe warunki do edukacji.

„Organy państwa i samorządy oraz dyrektorzy szkół muszą pilnie działać na rzecz przywrócenia we wszystkich szkołach odpowiednich warunków do nauki, do czego zobowiązuje ich prawo” – poinformował Rzecznik Praw Dziecka.

Mikołaj Pawlak chce wprowadzenia limitu w oddziałach klas IV-VIII do 25 uczniów w danej sali. Podobnie jak jest to unormowane w klasach I-III.

 

Czytaj również:

MEN: Zachęcamy dyrektorów szkół do zamówienia bezpłatnych środków ochrony

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.