Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało dalsze ograniczenie działalności uczelni po 24 maja, choć zakres obostrzeń ma ulec zmianie. Jak dodaje resort – nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w placówkach w celu przedłużenia ważności legitymacji, gdyż są one aktualne.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w czasie „zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności”. Dotyczy to także legitymacji doktoranckich, do których regulacje w zakresie aktualności zapisane są w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przepis ten ma również zastosowanie do dokumentów, które utraciły ważność w czasie 30 dni od wprowadzonych ograniczeń lub zawieszenia działalności uczelni wyższych.

 

Zgodnie z rozporządzeniem, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 działalność uczelni jest ograniczona do 24 maja 2020 roku. MNiSW zapowiedziało dalsze ograniczenia po upływie tego terminu.

 

Polecamy także:

Szkoły i uczelnie zamknięte do 24 maja. Są terminy egzaminów

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.