Powszechny Zakład Ubezpieczeń (Grupa PZU SA) uruchomił bezpłatną pomoc prawną w sprawach związanych z koronawirusem. Porady kierowane są do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i pracowników.

Dzięki bezpłatnej pomocy ze strony PZU osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dowiedzą się „jak ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS i uzyskać tzw. świadczenie postojowe, a pracownicy otrzymają wsparcie w zakresie prawa pracy”. [czytaj więcej]

Prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska zwraca uwagę, że oferta jest wyrazem odpowiedzialności i solidarności z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa.

„Dotyczy to prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy są zmuszeni szukać pomocy w ramach oferowanej przez rząd tzw. Tarczy Antykryzysowej. Chcemy też zadbać o pracowników, którzy stanęli przed groźbą utraty pracy albo poszukują informacji, jak wystąpić o zasiłek opiekuńczy na dzieci z powodu zamknięcia szkół i innych placówek oświatowych” – podkreśla w komunikacie PZU Aleksandra Agatowska.

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje także umowy najmu, dzierżawy oraz związane ze świadczeniem usług turystycznych. Aby z niej skorzystać należy wypełnić formularz i zamówić konsultację z radcą prawnym z PZU. [zobacz tutaj]

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.