250 nowych domów i klubów dla seniorów może powstać w 2019 r. dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „Senior+”. Fundusze trafią także do funkcjonujących już placówek. Budżet dla tegorocznej edycji wynosi 62,6 mln zł.

706 ofert wpłynęło od samorządów, które ubiegają się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla Seniorów. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że samorządy chętnie przystąpiły do konkursu tegorocznej edycji programu „Senior+”. Większość ofert spełnia warunki formalne i otrzyma dofinansowanie.

„To dobra wiadomość przede wszystkim dla seniorów. Dzięki środkom z programu „Senior+” rozbudowana zostanie sieć placówek, w których osoby starsze znajdą dedykowaną dla siebie ofertę zajęć” – podkreśliła minister Elżbieta Rafalska odnosząc się do programu skierowanego dla seniorów.

Wieloletni program „Senior+” należy do jednych z najważniejszych działań realizowanych w ramach polityki senioralnej. Skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.

„Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych, m.in. poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Z każdym rokiem zwiększa się liczba gmin korzystających ze wsparcia udzielonego w ramach programu” – zaznacza wydział prasowy MRPiPS w informacji dla portalu Ostrzegamy.online.

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych. Na utworzenie klubów dla seniorów można otrzymać 150 tys. złotych dotacji. Sfinansowanie może objąć nawet 80 proc. całkowitego kosztu zadania.

Jeżeli chodzi o dotacje z budżetu państwa na bieżącą działalność dla istniejących już placówek, to dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji – podaje resort rodziny.

„Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior+” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 zł dofinansowania. Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior+” może być dofinansowane kwotą do 200 zł miesięcznie” – podaje ministerialne biuro prasowe.

Resort rodziny zaznacza, iż przywiązuje dużą wagę „do stworzenia osobom starszym warunków do aktywnego, ciekawego i satysfakcjonującego życia po zakończeniu aktywności zawodowej, by nie czuły się wykluczone”.

Środki przeznaczone na program „Senior+” umożliwiają rozbudowę sieci placówek, w których osoby starsze znajdują dla siebie zajęcia. Oferta dotyczy spotkań edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, a także obejmuje aktywizację społeczną, rehabilitację oraz usługi społeczne.

Źródło: MRPiPS

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.