Świadczenie 500 plus to m.in. comiesięczne wsparcie dla osób niepełnosprawnych, które ukończyły 18 rok życia. Rozwiązanie ma charakter systemowy. Jego celem jest poprawa sytuacji osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – zaznacza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od października 2019 roku rozpatrywane są wnioski o przyznanie świadczenia wynikającego z ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Pieniądze, w maksymalnej wysokości 500 zł, są przeznaczone dla osób pełnoletnich, całkowicie niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, co musi być potwierdzone odpowiednim orzeczeniem. Suma tego świadczenia oraz świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć jednak 1600 złotych. Z nowych przepisów może skorzystać nawet do 800 tys. osób. [czytaj więcej] 

„Wniosek należy złożyć do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do ZUS” – czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej zamieścił odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Można przeczytać je [tutaj].

MRPiPS szacuje, że koszty nowego świadczenia wyniosą 4,5 mld zł w skali roku. Szefowa resortu Bożena Borys-Szopa zaznaczyła, że środki są zabezpieczone na obecny i przyszły rok.

 

Karolina Gierat/Mateusz Wójtowicz/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.