Choć pandemia koronawirusa trwa już od kilku miesięcy, pracownicy i pracodawcy nadal znajdują się w niecodziennej sytuacji. Tam, gdzie to możliwe, rekomendowanym modelem wykonywania obowiązków zawodowych jest praca zdalna. Z czym się wiąże? Odpowiadamy.

Możliwość zlecenia pracownikowi pracy zdalnej wprowadzono ustawą z dnia 7 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z wymienionym aktem z pracą zdalną mamy do czynienia, gdy praca określona w umowie wykonywana jest poza miejscem jej stałego wykonywania. W ten sposób pracownik może świadczyć pracę nie wychodząc z domu. Nie wyklucza to jednak powierzenia wykonania pracy w innym miejscu niż dom. Może zostać zlecona w dowolnej formie, także ustnie. Decyzja w zakresie maksymalnego okresu wykonywania pracy zdalnej należy do pracodawcy – ma to być czas oznaczony, uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19. Co ważne, praca zdalna nie wpływa na wysokość wynagrodzenia.

Zgodnie z Kodeksem pracy obowiązkiem pracownika jest stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z przepisami prawa bądź umową o pracę. Dotyczy to również polecenia pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19. Niezastosowanie się do polecenia może stanowić podstawę do pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności porządkowej.

Więcej informacji na temat pracy zdalnej można znaleźć na [stronie] internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Praca zdalna a dokumentacja zawierająca dane osobowe

Pracodawca może zezwolić pracownikom na korzystanie podczas pracy zdalnej z dokumentacji papierowej zawierającej dane osobowe, co wiąże się z większym ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa tych danych. Jak podkreśla UODO konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych. Podczas pracy zdalnej pracownik może przetwarzać je tylko w celach związanych z wykonywaniem swojej pracy. Natomiast pracodawca jako administrator danych, obowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ich przetwarzania. W tym celu powinien wdrożyć odpowiednie procedury oraz środki organizacyjne i techniczne, zgodne z obowiązującymi przepisami.

Pracodawca przede wszystkim powinien ocenić niezbędność wykorzystania dokumentacji papierowej podczas pracy zdalnej i jeśli to możliwe, wdrożyć elektroniczny obieg dokumentacji. Aby nie dopuścić do utraty danych, należy rozważyć pracę na kopiach dokumentów, jednak dane osobowe zawarte na kopiach podlegają tej samej ochronie, co na oryginalnych dokumentach. Pracodawca decydujący się na udostępnienie dokumentacji papierowej musi m.in. ewidencjonować wydane pracownikowi dokumenty, ograniczyć ilość i ustalić okres ich wykorzystania przez pracownika, zobowiązać pracownika do bezpiecznego przechowywania dokumentów, np. w szafce na klucz, określić procedurę niszczenia niepotrzebnych dokumentów. Ponadto pracownik powinien zgłaszać pracodawcy każdy incydent naruszenia ochrony danych osobowych.

 

Źródło: UODO

 

Czytaj także:

Bezpieczeństwo w sieci podczas pracy zdalnej

Trzeci etap odmrażania polskiej gospodarki

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.