Potrzebne osocze od osób, które wyzdrowiały z COVID-19

Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zapraszają osoby, które przechorowały COVID-19 i zostały uznane za zdrowe, do oddania osocza. Pomoże ono w leczeniu zakażonych SARS-CoV-2.