Badania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego wskazują, że w 2017 roku w Polsce z powodu tzw. ubóstwa energetycznego mogło umrzeć nawet 35 tys. osób.

Z raportu „Ubóstwo energetyczne – śmiertelność i jej koszt” ze stycznia 2019 r. wynika, że w 2017 r. z powodu zimna zmarło łącznie w naszym kraju 35 046 osób. Według dokumentu może to oznaczać dla budżetu państwa koszt niemal 54 mld euro (ponad 213 mld złotych).

Ministerstwo Energii zwraca uwagę, iż w okresie od grudnia do końca marca liczba zgonów jest wyższa. Różnica między liczbą zgonów w sezonie zimowym a w czasie letnim jest na poziomie około 120 procent.

„Do liczby zgonów spowodowanych zimnem należy podchodzić z pewną dozą ostrożności. W Polsce, jak i w wielu innych krajach Unii Europejskiej, wciąż brakuje bardziej szczegółowych badań poświęconych ubóstwu energetycznemu i temu, w jaki sposób wpływa ono na życie (liczbę zgonów) mieszkańców danego kraju” – czytamy w raporcie „Ubóstwo energetyczne – śmiertelność i jej koszt”.

Czynniki wpływające na skalę problemu ubóstwa energetycznego w Polsce zależą przede wszystkim od wzrostu cen surowców energetycznych w porównaniu z dochodami Polaków.

 

Działania ministerstwa w kwestii zwalczania ubóstwa energetycznego

Problem ochrony przed ubóstwem energetycznym został zawarty w Rekomendacjach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) pod nazwą Program „Czyste Powietrze”.

Danuta Ryszkowska-Grabowska z Ministerstwa Energii podkreśla, że w ramach Programu w 2018 r. zrealizowane zostały następujące prace: stworzenie terminu ubóstwa energetycznego, opracowanie spójnej metodyki diagnozowania ubóstwa energetycznego oraz określenie modelu statystycznego niezbędnego do monitorowania skali zjawiska w Polsce.

„Obecnie najbardziej popularnym systemem wsparcia efektywności energetycznej jest dofinansowanie prac termomodernizacyjnych. Dostępne programy współfinansowania inwestycji są przeznaczone dla budynków wielorodzinnych oraz dla podmiotów charakteryzujących się zdolnością kredytową. Według wstępnych badań, około 60 proc. osób ubogich energetycznie użytkuje mieszkania jednorodzinne. Co więcej, znaczna część osób ubogich energetycznie nie posiada zdolności kredytowej. W rezultacie znaczna cześć takich osób jest wyłączona z programów wsparcia” – tłumaczy portalowi Ostrzegamy.online Danuta Ryszkowska-Grabowska.

Oprócz programów wsparcia termomodernizacji obecnie dostępne są również systemy wymiany źródeł grzewczych w nowo budowanych oraz już istniejących domach jednorodzinnych.

„Programy „Czyste Powietrze” oraz „Stop Smog” umożliwiają skorzystanie z dofinansowań oraz kredytów preferencyjnych wspierających najuboższe gospodarstwa domowe. Klasyfikacja  oraz wypłacanie wsparć realizowane jest przez lokalne organizacje samorządowe, a koordynowane na poziomie krajowego pełnomocnika rządu” – wyjaśnia Ministerstwo Energii.

Ubóstwo energetyczne w Polsce w latach 2012-2016

Źródło: Instytut Badań Strukturalnych

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.