Prawo do posługiwania się legitymacją studencką oraz korzystania z wszelkich ulg z nią związanych mają studenci z ważnym dokumentem. Podrabianie legitymacji oraz posługiwanie się nią w celu  bezprawnego korzystania ze zniżek jest przestępstwem – ostrzega policja.

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) jest dokumentem potwierdzającym status studenta, upoważniającym go do korzystania ze zniżek. O ważności legitymacji decyduje data wycięta na hologramie umieszczonym przez pracownika administracyjnego danej uczelni.

– Ważność legitymacji studenckiej potwierdzana jest hologramem z nadrukiem daty ważności oraz indywidualnego numeru, który naklejany jest na legitymację studencką. Hologramy wydawane są przez dziekanaty uczelni, które informacje o ważności legitymacji mogą zapisać na chipie legitymacji i pozyskać z niego dane w przypadku konieczności potwierdzenia zgodności z danymi na hologramie – wyjaśnia nam podkom. Antoni Rzeczkowski z Wydziału Prasowo–Informacyjnego Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 roku, w przypadku absolwentów kończących studia, dokument wygasa z dniem obrony. Osoby, które bronią tytułu licencjata lub inżyniera, mogą posługiwać się legitymacją do 31 października roku ukończenia studiów.

Choć zakup sfałszowanych hologramów i wykorzystywanie ich do „przedłużenia” ważności legitymacji są nielegalne, niektórzy absolwenci decydują się na taki krok. Jak sprawdziliśmy, nie ma żadnego problemu, by zdobyć takie hologramy przez internet. Przeszkodą nie jest także cena – oscyluje ona w granicach kilkudziesięciu złotych. Firmy sprzedające takie naklejki obchodzą prawo, pisząc na swoich stronach, że prowadzą sprzedaż w celach kolekcjonerskich.

Posługiwaniu się podrobionym dokumentem grożą poważne konsekwencje. Zgodnie z art. 286 Kodeksu karnego osobie posługującej się nieważnym dokumentem z nieprawdziwym hologramem grozi kara grzywny, a nawet pozbawienie wolności.

„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – art. 286 Kk.

W świetle prawa istnieje zasadnicza różnica pomiędzy posługiwaniem się nieważną a sfałszowaną legitymacją studencką. Podkomendant Antoni Rzeczkowski wyjaśnia, iż sfałszowanie legitymacji jest przestępstwem o charakterze formalnym, co oznacza, że do wyczerpania znamion czynu zabronionego nie musi powstać szkoda, bądź wprowadzenie w błąd osoby trzeciej, co do autentyczności dokumentu.

– Art. 270 § 1 Kk penalizuje również posługiwanie się podrobioną legitymacją studencką, określa sankcje za popełnienie czynu zabronionego, natomiast posługiwanie się nieważną legitymacją studencką nie stanowi czynu zabronionego – tłumaczy policjant.

W sytuacji, gdy kontroler rozpozna sfałszowaną legitymację, powinien zatrzymać podejrzany dokument oraz poinformować policję.

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.