W związku z etapowym przechodzeniem do tzw. nowej normalności zmieniają się niektóre z zasad bezpieczeństwa. Jednocześnie powinniśmy pamiętać o tych, które miały zastosowanie już na początku pandemii – wskazuje policja i prezentuje „Przewodnik Bezpieczeństwa w świecie z COVID-2019”.

Krótki poradnik, przygotowany przez Biuro do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, Biuro Prewencji KGP i Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Europolem, ma za zadanie „przypomnieć i zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty bezpieczeństwa w powrocie do nowej rzeczywistości”. Autorzy wskazują w nim m.in. na podstawowe zasady, których przestrzeganie poprawi znacząco nasze bezpieczeństwo:

  • kiedy wychodzisz, zostawiaj swój dom zabezpieczony,
  • kiedy zostajesz w domu, zachowaj czujność i stosuj dobre praktyki z korzystania z narzędzi online,
  • chroń swoje finanse – transakcji i zakupów dokonuj rozważnie i bez pośpiechu,
  • priorytet: bezpieczeństwo dzieci! Ucz dzieci zasad bezpieczeństwa online i sam bądź czujny.

Jak informuje Biuro Prewencji KGP wcześniej w ramach wspomnianej współpracy „prowadzone były kampanie dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym zakupów online, a także bezpiecznej pracy zdalnej”.

Źródło: Biuro Prewencji KGP

 

Źródło: Biuro Prewencji KGP

 

Źródło: Biuro Prewencji KGP

 

Źródło: Biuro Prewencji KGP

 

Źródło: Biuro Prewencji KGP

 

Źródło: Biuro Prewencji KGP

 

Mateusz Wójtowicz/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.