Rzecznik Praw Dziecka, minister cyfryzacji oraz przedstawiciele mediów, firm technologicznych i telekomunikacyjnych podpisali Deklarację na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Dokument nawołuje do wprowadzenia nowych regulacji chroniących najmłodszych w sieci.

Podpisanie Deklaracji miało miejsce na początku października i było elementem kampanii, realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), [„Nie zgub dziecka w sieci”]. Celem projektu jest ochrona dzieci przed cyberprzemocą, a także zwrócenie uwagi rodziców na konieczność kontroli treści przeglądanych w sieci przez ich pociechy. Na stronie internetowej udostępniane są materiały edukacyjne dla rodziców i opiekunów, które wskazują im jak rozpoznawać i zapobiegać zagrożeniom czyhającym na ich podopiecznych w internecie.

Sygnatariusze Deklaracji wskazują na konieczność podjęcia wspólnych działań na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami w internecie. Ochrona ta powinna nastąpić w szczególności w obszarach prawnych, organizacyjnych oraz technicznych. Działania w obszarze technicznym to przede wszystkim usprawnienie wymiany informacji między dostawcami treści w internecie a podmiotami zaangażowanymi w ochronę dzieci w celu szybkiego reagowania i tworzenia narzędzi do przeciwdziałania cyberprzemocy. Płaszczyzna organizacyjna to działania na rzecz promowania rozwiązań sprzyjających bezpieczeństwu w internecie, w postaci na przykład kampanii profilaktycznych. Natomiast obszar prawny zakłada wypracowanie rozwiązań, w postaci zmian legislacyjnych, uniemożliwiających czerpanie korzyści finansowych z propagowania szkodliwych treści dla dzieci. Groźnym zjawiskiem są patostreamy, czyli transmisje prowadzone na różnych platformach internetowych, które promują zachowania o charakterze dewiacyjnym. Na niebezpieczeństwo ze strony patostreamerów wskazywał Rzecznik Praw Dziecka podczas uroczystości podpisania Deklaracji:

„Pieniądze zarabiane na cyberprzemocy, patostreamie i pornografii to szlam internetu. Trzeba jak najszybciej działać i zmienić prawo, by odciąć od tych pieniędzy ludzi propagujących niebezpieczne treści” – podkreślał Mikołaj Pawlak.

Według Raportu z ogólnopolskiego badania społecznego NASK „Rodzice Nastolatków 3.0” dzieci, częściej niż deklarują ich rodzice, oglądają patostreamy (dzieci – 23,4 proc., rodzice – 11,8 proc.). Problemem jest także brak kontroli rodziców w stosunku do treści przeglądanych przez dzieci w internecie. Tylko co piąty rodzic deklaruje, że w urządzeniach z dostępem do internetu, z którego korzystają ich podopieczni wgrany jest filtr rodzicielski lub inna podobna technologia.

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.