PGE ostrzega przed fałszywymi SMS-ami

Podszywający się pod PGE nadawca wysyła SMS-y z zapowiedzią wyłączenia prądu oraz link, gdzie można dokonać rzekomo nieuregulowanych płatności.