Badania, prowadzenie statystyk, szkolenia, telefon zaufania, profilaktyka czy opiniowanie projektów. O zadaniach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w rozmowie z portalem Ostrzegamy.online mówi jej dyrektor Krzysztof Brzózka.

 

Po pierwsze profilaktyka

PARPA zajmuje się absolutnie wszystkim, co zawiera w swojej treści słowo „alkohol” – wskazuje dyrektor Agencji. To m.in. profilaktyka i rekomendowanie programów, które powinny być prowadzone w szkołach w celu niwelowania skutków reklam (ok. 2,5 tys. reklam piwa rocznie – przyp. red. za PARPA) i działania otoczenia na młodych ludzi.

 

Edukacja i badania

Do zadań PARPA należy także edukacja społeczeństwa i wspieranie oraz prowadzenie badań w ramach projektów unijnych, które związane są z szeroko pojętą tematyką alkoholową. To także szkolenie tych, którzy alkoholem obracają, czyli sprzedawców. Ale nie tylko.

– Również przygotowywanie i dawanie rekomendacji tym, którzy powinni pilnować, w jaki sposób alkoholem się w Polsce dokonuje obrotu, czyli policji, wymiarowi sprawiedliwości – tłumaczy dyrektor.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawuje też pieczę nad całym systemem szkolenia psychoterapeutów. Wykształciliśmy w sumie ok. 3 tys. osób – informuje Krzysztof Brzózka.

– To są osoby z certyfikatami, które mogą wykonywać zawód psychoterapeuty uzależnień – bo bez certyfikatu Agencji czy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii takiego zajęcia wykonywać nie wolno. Dbamy o poziom tego kształcenia, czyli nowinki światowe – jeśli dzieje się coś dobrego w sprawach psychoterapii, odkryto jakieś nowe kierunki, to ściągamy je do Polski, uczymy psychoterapeutów postępowania z tym – akcentuje.

 

Działania dotyczące zjawiska przemocy

Alkohol i przemoc to dwa bardzo ściśle związane ze sobą pojęcia. Jak mówi dyrektor Brzózka „Alkoholowi towarzyszy przemoc, a przemocy towarzyszy alkohol”, stąd Agencja przygotowuje osoby z wymiaru sprawiedliwości i organów ściągania do tego, żeby odróżnić przemoc od markowania przemocy – tłumaczy szef PARPA.

– Zdarza się, że ktoś próbuje kogoś o tę przemoc niesłusznie oskarżyć – wyjaśnia.

PARPA prowadzi również telefon zaufania. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oferuje „całodobową pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Pomoc mogą uzyskać także sprawcy.
Wsparcie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” można uzyskać za darmo, pod numerem telefonu 800 12 00 02. [Czytaj więcej] o „Niebieskiej Linii”.
Agencja zajmuje się także zawiadamianiem organów ścigania oraz prokuratury w przypadku złamania prawa, zwłaszcza w zakresie nielegalnej reklamy.

 

Współpraca z samorządami

Krzysztof Brzózka wskazuje, że to właśnie samorządy lokalne i regionalne mają stosowne pieniądze na prowadzenie różnych działań, jak świetlice socjoterapeutyczne czy dożywianie dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem.

– Tych zadań w samorządach jest naprawdę dużo i (ingerujemy –red.) przez rekomendacje, próby stanowienia prawa poprzez opinie prawne, które do samorządów idą od nas. Jest ich rocznie około tysiąca. To wcale niemało jak na trzech prawników – mówi dyrektor PARPA.

 

Współpraca międzynarodowa

Krzysztof Brzózka podkreśla, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest także cenionym współpracownikiem na płaszczyźnie międzynarodowej.

– Ubiegają się o nas. Mamy partnerów, którzy chcą z nami współpracować: z Hiszpanii, z Luksemburga, z takich miejsc, gdzie wydawałoby się, że pewne problemy dawno zostały rozwiązane – zaznacza.
PARPA podejmuje też starania w zakresie przeciwdziałania piciu alkoholu przez kobiety w ciąży oraz opiniuje akty prawne, które „gdzieś w tle mają w swojej treści słowo >>alkohol<<” – dodaje dyrektor Brzózka.

***

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powstała w 1993 roku. Podlega ministrowi zdrowia. Działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dostęp do danych PARPA można uzyskać na stronie internetowej Agencji: http://www.parpa.pl.

Mateusz Wójtowicz/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.