Funkcjonujące od maja poprzedniego roku unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest kolejnym mechanizmem, za pomocą którego oszuści starają się wyłudzać pieniądze. Tym razem ofiarami stają się polscy przedsiębiorcy – alarmuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Scenariusz działania przestępców opiera się na wywołaniu u potencjalnej ofiary poczucia strachu i niepewności. Na początku biznesman otrzymuje zawiadomienie, w którym informowany jest, że wykryto u niego nieprawidłowości związane z przepisami RODO. W treści pisma widnieje informacja, iż adresat nie zastosował się do przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Przestępcy, podając się za organy prowadzące w tym zakresie „odpowiednie czynności sprawdzające”, wzywają do uiszczenia opłaty fakultatywnej na podany w informacji numer konta. Niezastosowanie się do tego ma rzekomo grozić nałożeniem dodatkowej kary do 20 mln euro bądź do „4 proc. wartości wolumenu światowego obrotu przedsiębiorstwa” – informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych w wydanym oświadczeniu.

Autentyczność przesłanego pisma potwierdzać mają przybita pieczątka z imieniem i nazwiskiem, podpis nadawcy oraz wizerunek orła zamieszczony w dokumencie. Dodatkowe uwiarygodnienie stanowi nazwa instytucji wpisana w nagłówku. Kojarzy się ona adresatom z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. W przypływie strachu i impulsu, ofiary przesyłają wskazaną kwotę na podany w wiadomości numer konta.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa apeluje, aby osoby, które otrzymają taką korespondencję, nie dokonywały żadnych przelewów, a o zaistniałej sytuacji powiadomiły organy ścigania. Należy to uczynić tym bardziej w sytuacji, gdy ktoś przesłał już pieniądze na zamieszczony w wiadomości numer konta.

Komunikat wystosowany w tej sprawie przez Urząd Ochrony Danych Osobowych można zobaczyć [tutaj]

Mateusz Piędel/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.