Od 25 maja możliwe otwarcie placówek dziennego pobytu

Rozpoczyna się kolejny etap powrotu do „nowej normalności” w czasie epidemii SARS-CoV-2. Możliwe jest już m.in. wznowienie działalności ośrodków dziennego pobytu.