Od 25 maja 2020 r. swoją działalność mogą kontynuować placówki wsparcia dziennego, dzienne domy i kluby seniora, domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy, a także warsztaty terapii zajęciowej – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od poniedziałku rozpoczyna się kolejny etap powrotu do „nowej normalności” w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Możliwe jest m.in. wznowienie działalności ośrodków dziennego pobytu. Ostateczna decyzja, co do ich funkcjonowania, uzależniona jest od sytuacji epidemicznej oraz będzie podejmowana przez wojewodów i samorządy.

Źródło: MRPiPS

 

 

Otwarcie placówek dziennego pobytu nie jest konieczne. Priorytet to zapewnienie bezpieczeństwa zarówno podopiecznym, jak i pracownikom ośrodków.

– Bezpieczeństwo to słowo klucz, które powinno towarzyszyć nam dzisiaj na każdym kroku. Dlatego też przygotowaliśmy szczegółowe rekomendacje dla placówek dziennego pobytu, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zarówno podopiecznym, jak i pracownikom – mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Wdówik.

 

Rekomendacje dla placówek dziennego pobytu

Rekomendacje dla wszystkich ośrodków dziennego pobytu zostały przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny i przekazane wojewodom, samorządom i prowadzącym ośrodki.  Dotyczą m.in. organizacji pracy i prowadzenia zajęć.

Wytyczne obejmują zasady ochrony indywidualnej dla pracowników. Zaleca się osłonę ust i nosa, a także używanie jednorazowych rękawiczek lub preparatów do dezynfekcji rąk i nienasiąkliwych fartuchów z długim rękawem, służących do wykonywania czynności pielęgnacyjnych. Rekomenduje się umieszczenie w widocznym miejscu przy wejściu do placówki informacji o koniecznej dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 6 roku życia. W tym celu wystosowana została prośba o wystawienie w dostępnym miejscu dozownika z odpowiednim płynem. Wiceminister zdrowia podkreśla, że ważne jest promowanie zasad higieny i czystości oraz zapewnienie dostępu do potrzebnych środków.

Osoby prowadzące treningi czy zajęcia powinny w miarę możliwości osłaniać nos i usta. Co ważne, uczestnicy powinni być w sposób jasny i zrozumiały informowani o powodach stosowania takich rozwiązań. Szczególną uwagę należy też zwrócić na bezpieczeństwo w trakcie spożywania posiłków – unikanie jedzenia w jednym czasie przez wszystkich podopiecznych, korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych, mycie i dezynfekowanie stolików po każdym spożywającym posiłek – podkreśla Paweł Wdówik.

Kierownicy i dyrektorzy placówek dziennego pobytu zobowiązani są na bieżąco śledzić umieszczane na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz GIS wytyczne i zalecenia związane z epidemią koronawirusa.

Źródło: MRPiPS

 

Resort rodziny zwraca uwagę, że pracownicy ośrodków dziennego pobytu muszą pamiętać, by do pracy przychodzić zdrowym, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

rekomendacje_dla_placówek_wspacia_dziennego_po_akceptacji_GIS

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

 

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.