Z początkiem marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, które ułatwi przeniesienie numeru przy zmianie dostawcy usług.

Nowe rozwiązanie wprowadza znaczne ułatwienie, które umożliwia nam zaoszczędzenie znacznej ilości czasu. Od teraz nie musimy składać na piśmie wniosku o przeniesienie numeru. Możemy to uczynić w formie dokumentowej, czyli na przykład poprzez e-mail.

Wnioski są jednak nieco rozszerzone. Od 1 marca wymagane jest załączenie oświadczenia o świadomości konsekwencji finansowych wynikających z rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu promocyjnego oraz pełnomocnictwo do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru, w szczególności do wypowiedzenia umowy w imieniu abonenta z dotychczasowym dostawcą.

Kiedy złożymy wniosek do wybranego przez nas dostawcy, podmiot stanie się naszym pełnomocnikiem i będzie mógł dopełnić wszelkich formalności związanych z kwestią przeniesienia numeru, takich jak rozwiązanie za nas umowy z dotychczasowym dostawcą. Dodatkowo, informacje o postępach w przeprowadzaniu procedury będą dostarczane do abonenta na trwałym nośniku w formie, w jakiej złożył wniosek lub w inny wybrany przez niego sposób. Ma to zapewnić klientowi możliwość sprawdzenia dokumentu oraz zagwarantowanie złożenia ewentualnej reklamacji.

Nowa forma przenoszenia numeru ma zagwarantować większe bezpieczeństwo. Wynika ona z tego, że dotychczasowy dostawca ma obowiązek poinformować abonenta o rozpoczęciu procesu przeniesienia numeru do innego dostawcy. Odbywa się to w formie SMS-owej lub telefonicznej, a przekazywana nam informacja powinna zawierać nazwę dotychczasowego oraz nowego dostawcy.

Istnieje również możliwość rezygnacji z planowanej zmiany, o czym abonent musi poinformować w formie oświadczenia najpóźniej dwa dni przed planowanym przeniesieniem numeru.

Pełne rozporządzenie Ministra Cyfryzacji dostępne jest [tutaj].

Mateusz Rzepecki/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.