Od 6 grudnia 2019 roku obowiązują nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Obowiązek tworzenia korytarzy życia zapewni krótszy czas przejazdu służb ratowniczych w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego.

Wraz z rozwojem sieci drogowej w ciągu ostatnich lat w Polsce rośnie także ilość pojazdów mechanicznych. Nowe przepisy mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Szybki dojazd na miejsce zwiększa szanse na przeżycie lub daje nadzieję na mniejszy uszczerbek na zdrowiu ofiar wypadku. Równie ważna jest potrzeba zapewnienia bardziej płynnego i bezpiecznego ruchu na drogach podczas wykonywania manewru zmiany pasa, co przyczyni się do zmniejszenia długość zatorów drogowych.

 

Korytarze życia

W Polsce sposób zachowania się uczestników ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z przepisami uczestnik ruchu – kierujący pojazdem oraz osoby znajdujące się na drodze (na przykład osoba wykonująca roboty drogowe) – obowiązany jest ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, który znajduje się w ruchu i jest odpowiednio oznaczony. Pojazd uprzywilejowany to „pojazd wysyłający jednocześnie sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi”. Za taki pojazd uważamy między innymi pojazd zespołu ratownictwa medycznego, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej czy Sił Zbrojnych RP.

Realizacja obowiązku ułatwienia przejazdu polega na niezwłocznym usunięciu się z jego drogi lub zatrzymaniu się, gdy jest to konieczne dla bezpiecznego i swobodnego przejazdu. Nowe przepisy precyzują wymagania wobec kierujących pojazdami i mają na celu zapewnienia większego bezpieczeństwa oraz szybszego dotarcia na miejsce zdarzenia służb ratowniczych.

Na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, kierujący zobowiązani są zjechać jak najbliżej krawędzi swojego pasa ruchu. Jadący lewym pasem – do lewej krawędzi, natomiast jadący prawym pasem – do prawej. Na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, pojazd poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu musi zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa. Natomiast poruszający się pozostałymi pasami obowiązani są zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchów.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

 

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny do 3000 zł lub kara nagany.

 

Jazda „na suwak”

W Polsce kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności. Według nowych przepisów zmieniający pas ruchu obowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać. Wyjątkiem jest sytuacja, w której w warunkach zmniejszonej prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku, występuje na danym pasie przeszkoda bądź pas zanika. Wtedy jadący po pasie przejezdnym obowiązany jest, bezpośrednio przed miejscem przeszkody bądź zanikania pasa, umożliwić jednemu pojazdowi zmianę pasa ruchu na sąsiedni, na którym jest możliwość kontynuacji jazdy. Kolejnym wyjątkiem jest sytuacja, w której na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku nie ma możliwości kontynuacji jazdy dwoma pasami, a pas  pomiędzy jest przejezdny. Kierujący pojazdem na pasie przejezdnym ma obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdowi z prawej strony, a następnie pojazdowi jadącemu z lewej.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

 

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, nowe przepisy mają zapewnić „jasne i proste zasady postępowania” dla kierujących pojazdami w ruchu drogowym. Przede wszystkim, celem ich wprowadzenia jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.

 

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.