Ministerstwo Infrastruktury informuje, że od 4 marca 2019 r. prawa jazdy nie zawierają już adresu zamieszkania. Znosi to obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy.

Udoskonalenia są korzystne dla kierowców. Oznaczają oszczędność, gdyż koszt wymiany prawa jazdy wynosił 100 złotych. Teraz opłata znika – zwraca uwagę rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś.

– Wprowadzane zmiany polegają na tym, że w nowym wzorze prawa jazdy nie ma już obowiązku umieszczania adresu zamieszkania kierowcy. Wynikają z chęci zaoszczędzenia kierowcom wielu problemów, również zaoszczędzenia pieniędzy – tłumaczy rzecznik resortu infrastruktury w rozmowie z portalem Ostrzegamy.online.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów dotychczasowi posiadacze prawa jazdy nie muszą wymieniać dokumentów. [czytaj więcej]

– Oczywiście obecnie obowiązujące prawa jazdy nie muszą być wymieniane i obowiązują one do tego okresu, na jaki zostały wydane, w tej kwestii nic się nie zmienia. Zatem te osoby, które teraz posiadają prawo jazdy wydane przed 4 marca, przed zmianą przepisów, nie muszą wymieniać swojego prawa jazdy na prawo jazdy z nowym wzorem. Natomiast ci, którzy od 4 marca 2019 r. otrzymują prawo jazdy, korzystają już z dokumentów o nowym wzorze – wyjaśnia rzecznik Ministerstwa Infrastruktury.

Nowy wzór prawa jazdy wprowadza Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Poniżej w pliku publikujemy Rozporządzenie ministra infrastruktury.

Rozporządzenie

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.