Od 24 lutego obowiązują nowe numery telefonów na Policję. Chcący dodzwonić się na konkretną komendę, zamiast numeru kierunkowego będą musieli wybrać wyróżnik „47” i dwucyfrowy numer wskazujący obszar. Zmiany dotyczą całego kraju.

Nowa numeracja obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Policji oraz podmioty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  korzystające z zakresu numeracyjnego Policji. Zmiany dotyczą sposobu wybierania numeru resortowego zarówno z sieci publicznych, stacjonarnych, jak i komórkowych.

„Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych w tym Policji, która ma krytyczne znaczenie dla obywateli, ale również dla samych policjantów i pracowników Policji” – czytamy na stronie internetowej Policja.pl.

Do wyróżnika 47 trzeba będzie dodać również wskaźnik obszarów „SP” zgodnie z przydziałem dla danego województwa:

mazowieckiego – 70

podlaskiego – 71

warszawskiego – 72

warmińsko-mazurskiego – 73

pomorskiego – 74

kujawsko-pomorskiego – 75

wielkopolskiego – 77

zachodniopomorskiego – 78

lubuskiego – 79

świętokrzyskiego – 80

lubelskiego – 81

podkarpackiego – 82

małopolskiego – 83

łódzkiego – 84

śląskiego – 85,

opolskiego – 86

dolnośląskiego – 87

sieci wydzielonych i innych – 6x

 

Źródło: Policja.pl

 

Dla przykładu: jeżeli chcemy się połączyć z komendą w Krakowie, wybieramy 47, następnie 83, a później wprowadzamy właściwy jej numer telefonu ( 47 83 xxx xx xx).

Z uwagi na dużą skalę zmian oraz właściwe funkcjonowanie służb, przewidziany jest 6-miesięczny okres równoległego działania dotychczasowych numerów lokalnych oraz nowych numerów z wyróżnikiem „47”.

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.