Zła organizacja prac drogowych, brak odpowiedniego systemu zarządzania ruchem oraz niedokładność informacji o utrudnieniach dla kierowców – to jedne z ważniejszych przyczyn zakorkowanych dróg w Polsce – informuje Najwyższa Izba Kontroli.

Raport NIK z kwietnia 2019 r. podaje, że według danych Policji liczba pojazdów na polskich drogach z roku na rok się zwiększa. Pod koniec 2016 r. było ponad 28,6 mln pojazdów, a w statystykach na dzień 30 czerwca 2018 r. odnotowano wzrost do 29,7 mln.

NIK informuje, że system zarządzania ruchem nie zapobiega powstawaniu zatorów drogowych oraz nie przekazuje kierowcom bieżących i pełnych komunikatów o sytuacji na drodze, dlatego Izba podjęła działania kontrolne. [czytaj więcej]

4-kilometrowy zator 7 czerwca 2018 r. na A2 na węźle Skierniewice spowodowany był pracami gwarancyjnymi.

Źródło: NIK

Kontrolą została objęta Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak wskazuje NIK to głównie GDDKiA ponosi odpowiedzialność za zatory na drogach krajowych.

„Zatory to nie tylko uciążliwość, ale też koszty straconego czasu, zużytego paliwa, a w związku z tym także zanieczyszczenia środowiska. Niekiedy tylko przez złą organizację prac drogowych podróż wydłuża się nawet o kilkadziesiąt minut” – czytamy na stronie NIK.

Dyrektor Generalny DKiA opracował dla poszczególnych oddziałów terenowych wytyczne nt. zmniejszania uciążliwości drogowych oraz remontowych. Jednak, jak podkreśla Izba, mechanizm ten nie był ani monitorowany, ani wewnętrznie kontrolowany. Zalecenia były realizowane bez weryfikacji ich wykonania.

„W Polsce nie funkcjonuje sprawny system zarządzania ruchem, którego działanie mogłoby przyczyniać się do zwiększenia przepustowości i przejezdności newralgicznych odcinków dróg, zwiększania bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapobiegania powstawaniu zatorów drogowych czy kierowania na trasy alternatywne” – informuje NIK.

Odcinki drogi objęte systemem zarządzania ruchem

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli

Izba informuje, że serwis GDDKiA jest mało przydatny dla kierowców.

„W jednej czwartej analizowanych przypadków zarządca drogi nie informował na bieżąco kierowców o pracach drogowych, zamieszczone na stronie internetowej komunikaty nie wskazywały na faktyczne utrudnienia. Brakowało również informacji o miejscach utrudnień i o ich wpływie na warunki ruchu” – podaje NIK.

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli

 

Działania Najwyższej Izby Kontroli

NIK mając na uwadze rozwiązania przeciwdziałające zatorom drogowym zawnioskowała o podjęcie działań do ministra infrastruktury oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Ministerstwo Infrastruktury zostało poproszone o:

 • przeprowadzenie analiz organizacji ruchu na autostradach i drogach ekspresowych dla pojazdów ciężarowych w celu poprawy bezpieczeństwa;
 • prowadzenie edukacji, wspólnie z Generalnym Dyrektorem DKiA oraz z wojewódzkimi radami bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • rozważenie zmiany systemu płatności w wyznaczonych puntach na autostradach;
 • objęcie nadzorem realizacji projektu pt. „Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym”.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad został zobowiązany do:

 • bieżącej weryfikacji i monitorowania wykonywanych zaleceń i wytycznych dotyczących utrudnień na drogach krajowych;
 • doprecyzowania standardów prowadzenia prac remontowych na drogach szybkiego ruchu;
 • podjęcia opracowania projektu zasad oznakowania i zabezpieczenia miejsc prac remontowych;
 • podjęcia starań o terminowe wdrożenie i uruchomienie Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 9 listopada 2016 r.;
 • zapewnienia dobrego wykorzystania urządzeń wchodzących w skład systemu ruchu drogowego;
 • informowania kierowców o sytuacji na drogach, zmianach i realizowanych pracach remontowych;
 • wprowadzania rozwiązań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.