Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina o możliwości zgłaszania nieprawidłowości w placówkach całodobowej opieki. „Zadzwoń, napisz, idź do urzędu wojewódzkiego” – zachęca resort na serwisie społecznościowym Facebook.

Na swojej stronie internetowej MRPiPS zamieszcza pięciostopniową [instrukcję], z której można skorzystać w przypadku podejrzeń, „że personel nie sprawuje należytej opieki nad podopiecznymi”. Zaleca w niej zgłaszanie sprawy od szczebla kierownictwa placówki aż po organ nadzorczy, czyli odpowiedni urząd wojewódzki – zależnie od poziomu, na którym problem zostanie podjęty i rozwiązany. Możliwość bezpośredniej kontroli ma też sam wojewoda.

Nasze ministerstwo reaguje na bieżącą sytuację – podkreśla w rozmowie z Ostrzegamy.online wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed.

– To sytuacja, która dotyczyła województwa śląskiego, gdzie był materiał filmowy pokazujący niewłaściwe traktowanie podopiecznych w placówce całodobowej. On spowodował naszą szybką interwencję. Zainterweniowaliśmy, zgodnie z naszymi kompetencjami, do urzędu wojewódzkiego – bo to on prowadzi nadzór nad tymi jednostkami – o przeprowadzenie kontroli. Również z punktu ministerstwa kierujemy do wojewodów pisma zwracające uwagę, by kontrolować te jednostki na swoim terenie, żeby nie było takich drastycznych sytuacji, jak ta, w której podopieczny jest na przykład bity – tłumaczy polityk.

Resort przypomina też o zgłaszaniu naruszeń nietykalności cielesnej na policję. Kiedy zaistnieje taka drastyczna sytuacja, natychmiastowe powiadomienie policji powinno być pierwszym kierunkiem – zaznacza wiceminister Szwed.

– Ten organ musi tu zadziałać jako pierwszy. Jeżeli policja uzna, że jest to sprawa na tyle poważna, sprawa karna, to kieruje ją do prokuratury – wyjaśnia.

MRPiPS wskazuje również na zasady, którymi powinniśmy się posłużyć przy wyborze bezpiecznej placówki. Informacje o konkretnych podmiotach można uzyskać m.in. w Ośrodku Pomocy Społecznej. Warto też upewnić się, czy placówka figuruje w rejestrze wojewody – przypomina resort. Ważne jest ponadto wcześniejsze sprawdzenie panujących w niej standardów.

Źródło: MRPiPS

Mateusz Wójtowicz/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.