Praca zdalna pojawiła się w życiu Polaków niespodziewanie i stała się dość popularna. W czasie pandemii COVID-19 bardzo szybko zmieniała się organizacja zadań w poszczególnych firmach. Aż 88 proc. osób, które  pracowały z miejsca swojego zamieszkania, uważa, że w dalszym ciągu chciałaby tak funkcjonować – przynajmniej na część etatu. Polacy podkreślają, że w wybrane dni tygodnia chcieliby pracować z domu, często łącząc pracę zdalną z pracą na stacjonarnych stanowiskach w przedsiębiorstwie. Niestety skutki pracy zdalnej są zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Mamy elastyczny czas pracy, możliwości łączenia zadań zawodowych z czynnościami w domu, nie tracimy tyle czasu na dojazdy, ale z drugiej strony stanowiska pracy zdalnej często nie są ergonomiczne, nie mamy swojego biurka oraz (co ważne) ponad 30 proc. pracowników mówi, że musi dzielić stanowisko pracy czy miejsce pracy z innymi domownikami. Wynikają z tego trudności, jeśli chodzi o organizację pracy, stanowiska pracy, możliwość dostosowania wysokości monitora, krzesła – tak, żeby pracowało nam się wygodnie.

W związku z tym wielu pracowników, którzy pracują zdalnie, doświadcza dolegliwości fizycznych. Główna grupa dolegliwości to dolegliwości kręgosłupa w odcinku szyjnym oraz w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Większość pracowników zdalnych pracuje przy laptopach. Laptop ustawiany jest najczęściej bezpośrednio na biurku, czyli zbyt nisko, więc pracownicy pochylają głowy. Najczęściej blat biurka nie jest regulowany, czyli nie jest na odpowiedniej wysokości względem pracownika.

„Ważna jest odpowiednia organizacja stanowiska pracy i przede wszystkim odpowiednie ustawienie ekranu monitora albo korzystanie ze stacjonarnych monitorów, tak żebyśmy mogli przyjąć wygodną pozycję ciała, nie pochylać nadmiernie głowy. Zgodnie z zasadami ergonomii odpowiednia wysokość jest wtedy, kiedy górna krawędź monitora jest mniej więcej na wysokości oczu pracownika. Pozwala to na zachowanie naturalnej pozycji szyi i w efekcie na profilaktykę zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego” – powiedziała serwisowi eNewsroom dr inż. Joanna Kamińska z Zakładu Ergonomii CIOP-BIP.

Podczas pracy zdalnej nie wolno zapomnieć o dobrej organizacji pracy.

„Zarówno stacjonarnie, jak i podczas pracy w domu istotne jest, żeby co pół godziny na 2-3 minuty rozluźnić mięśnie, zmienić pozycję ciała, wykonać kilka ćwiczeń. Mogą to być przerwy co godzinę – ale ważna jest zmienność i różnorodność czynności. Tutaj należy się też uznanie pracownikom zdalnym – dlatego, że właśnie pracownicy zdalni częściej niż osoby pracujące w biurze robią w trakcie pracy przerwy przeznaczone na aktywność fizyczną. Być może atmosfera własnego domu daje im możliwość wykonania kilku ćwiczeń, które niwelują dolegliwości kręgosłupa lędźwiowego i sprzyjają zdrowiu” – dodała dr inż. Joanna Kamińska.

 

Polecamy także:

Uzależnienia od nowych technologii. NFZ przygotował poradnik

NASK: Rośnie liczba zgłoszeń dot. treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci na tle seksualnym

eNewsroom.pl/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.