12 marca 2020 roku ruszyła zorganizowana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) kampania prewencyjna „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”. Celem akcji jest zmniejszenie liczby wypadków w rolnictwie.

Praca w sektorze rolniczym wiąże się z dużym ryzykiem. W 2019 r. do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono 13 641 wypadków. KRUS chcąc wyjść problemowi naprzeciw, rozpoczął kampanię na rzecz ograniczenia wypadków z grup: „upadek osób”, „pochwycenie, uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń”, a także na rzecz bezpiecznej obsługi zwierząt gospodarskich. Kampania ma uświadomić rolnikom, że to od ich świadomości i zachowania zależy bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym.

Uderzenia, przygniecenia bądź pogryzienia przez zwierzęta to zaraz po „upadku osób” grupa najczęstszych wypadków w rolnictwie. Ryzyko to ogranicza m.in. świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt.

„Należy pamiętać, że odpowiednie traktowanie zwierząt inwentarskich jest nie tylko uregulowane prawnie, ale powinno być również podyktowane względami etycznymi oraz praktycznymi. Zwierzęta poddane w mniejszym stopniu czynnikom stresogennym są zdrowsze i bardziej wydajne, a ich obsługa łatwiejsza i bezpieczniejsza” – przypomina prezes KRUS Aleksandra HadzikSARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.

W ramach akcji „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz” odbędą się konkursy poruszające temat bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, liczne spotkania, szkolenia BHP czy „pogadanki prewencyjne” w szkołach i podczas wydarzeń rolniczych.

Materiały dotyczące zasad bezpiecznej obsługi zwierząt w gospodarstwach rolnych można przeczytać m.in. [tutaj].

Mateusz Rzepecki/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.