Obecnie niespłacone zobowiązania wszystkich firm wpisanych do Krajowego Rejestru Dłużników stanowią 9,4 mld zł, w tym 1,3 mld zł to zaległości multidłużników. Są to firmy winne zapłatę trzem lub większej liczbie wierzycieli.

Według danych KRD przedsiębiorstw zadłużonych u trzech kontrahentów jest ponad 18 tysięcy. Łącznie mają do oddania 1,3 mld zł. Najwięksi multidłużnicy działają w sektorze handlu. Drugą największą grupą jest branża budowlana.

To właśnie tacy dłużnicy odpowiedzialni są za powstawanie zatorów płatniczych, które zaburzają płynność finansową przedsiębiorstw i są szkodliwe dla całej gospodarki.

 

Nowelizacja ustawy antyzatorowej

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2020 roku. Ich celem jest skłonienie nieuczciwych kontrahentów do uregulowania swoich zobowiązań. Skutkiem zmian ma być ograniczenie zatorów płatniczych oraz zniechęcenie przedsiębiorstw do ich generowania.

Od nowego roku będzie obowiązywał krótszy termin zapłaty faktur – do 30 dni od jej doręczenia w transakcjach handlowych, których dłużnikiem jest podmiot publiczny. Natomiast w transakcjach, gdzie wierzycielem jest mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma, termin zapłaty będzie skrócony do 60 dni.

Od 1 stycznia grupy kapitałowe i firmy, których dochód roczny przekracza 50 mln euro są obowiązane składać raporty dotyczące swoich praktyk płatniczych do ministerstwa.

Nowe uprawnienia zyska Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który będzie nakładał kary pieniężne na firmy niepłacące w terminie, przez co generują zatory płatnicze.

Znowelizowana ustawa umożliwia wierzycielom odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenia, gdy termin zapłaty w niej ustalony przekracza 120 dni od otrzymania faktury.

Od 2020 roku istnieje też możliwość skorzystania z ulgi za złe długi w PIT i CIT. Do tej pory ulga obowiązywała tylko w podatku VAT. Wierzyciel ma teraz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeśli nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności. Dłużnik ma natomiast obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie uiścił.

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.