Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) i Unii Europejskiej, substancje rakotwórcze są przyczyną większości śmiertelnych chorób zawodowych w UE. Wiedzę nt. niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscach pracy promuje kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

„Umieśćmy to w kontekście. Dwa miliony ludzi to liczba osób, które ginęły każdego roku w walce podczas I wojny światowej i wszyscy zgadzają się, że była to przerażająca rzeź. A rzeczywistość obecnie jest taka: każdego roku na całym świecie ginie tyle samo pracowników, tylko dlatego, że idą do pracy” – powiedział cytowany przez [roadmaponcarcinogens.eu] Kevin Myers, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy.

Polską edycją kampanii zajmuje się Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy umiejscowiony w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym.

Jak zaznaczają organizatorzy, celem akcji jest „dostarczenie wiarygodnych informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesienie poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje”. A problem jest spory.

Każdego roku u ok. 1,6 mln aktywnych zawodowo osób w Europie diagnozuje się choroby nowotworowe. W samej UE łączną liczbę osób, u których rozwój nowotworu przypisuje się narażeniu na działanie substancji rakotwórczych, szacuje się na ponad 120 tys. rocznie, co odpowiada blisko 80 tys. zgonów rocznie” – wskazują organizatorzy w „Przewodniku po kampanii”.

 

Podjęta kampania ma na celu m.in. zwiększenie świadomości społecznej, jak duże znaczenie ma ograniczanie ryzyka wynikającego z narażenia na substancje niebezpieczne przez przekazywanie informacji i danych liczbowych na temat tych substancji i ich wpływu na pracowników. Inne założenia to:

„Promowanie oceny ryzyka, eliminowania i zastępowania substancji niebezpiecznych oraz stosowania odpowiedniej hierarchii środków zapobiegawczych; pogłębienie wiedzy o zagrożeniach związanych z narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy przez wspieranie wymiany dobrych praktyk; ukierunkowanie działań na grupy pracowników o specyficznych potrzebach i bardziej narażonych na ryzyko (np. w związku z ograniczoną wiedzą na temat substancji niebezpiecznych) przez przekazywanie informacji i danych liczbowych oraz opisów dobrych praktyk; podniesienie świadomości zachodzenia zmian w strategiach politycznych i przepisach prawnych dzięki przeglądowi istniejących przepisów i wytycznych” – czytamy.

Organizatorzy powołują się na różne badania, według których na przykład „w Zjednoczonym Królestwie około 8 tys. pracowników umiera każdego roku w wyniku narażenia na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy”. Ponadto, około 37 proc. uczestników badania przeprowadzonego w latach 2011–2012 w Australii „było narażonych na działanie co najmniej jednej substancji rakotwórczej w miejscu pracy”.

„Ważne jest, aby pracodawcy mieli świadomość, że przepisy prawa unijnego nakładają na nich obowiązek stosowania szczególnych środków zapobiegania szkodom powodowanym narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Ponadto obowiązują zasady dotyczące innych substancji niebezpiecznych. Dodatkowe środki obejmują rygorystyczne wymagania w zakresie zastępowania, pracę w systemie zamkniętym, rejestrowanie narażenia, a także surowsze wymagania dotyczące informacji i dokumentacji” – zaznaczono w komunikacie.

Inicjatywę patronatem honorowym objęło m.in. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Mateusz Rzepecki/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.