Dzięki Ministerstwu Cyfryzacji możemy skorzystać z usługi, która umożliwia nam zameldowanie się online. E-meldunek funkcjonuje od początku 2018 roku i – jak podaje resort – do marca 2019 r. skorzystało z niego blisko 45 tys. obywateli. Usługa obejmuje cały kraj. Mogą jej użyć także Polacy przebywający za granicą.

 

Kiedy trzeba się zameldować?

Przeprowadzając się do nowego miejsca mamy 30 dni na zameldowanie. Nasz pobyt określany jest jako stały lub tymczasowy. Pierwszy z nich dotyczy trwałego zamieszkiwania pod konkretnym adresem. Drugi odnosi się do sytuacji, kiedy przebywamy przez ponad trzy miesiące pod innym adresem niż adres naszego zameldowania, ale nie chcemy go zmieniać, więc wnioskujemy o pobyt czasowy.

Jak zaznacza Ministerstwo Cyfryzacji, „równocześnie możemy mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego”.

 

Co przygotować do e-meldunku?

Do skorzystania z e-usługi potrzebny nam jest przede wszystkim Profil Zaufany, który możemy stworzyć [tutaj]. Następnie, jeśli jesteśmy właścicielem mieszkania, w którym chcemy się zameldować, musimy posiadać skan jednego z dokumentów: umowę cywilnoprawną (np. najmu), decyzję administracyjną, orzeczenie sądu, odpis z księgi wieczystej lub wyciąg z działów I i II księgi wieczystej.

W przypadku, kiedy nie mamy żadnego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcemy się zameldować, musimy przygotować skan oświadczenia właściciela (lub innego podmiotu) potwierdzający nasz pobyt w lokalu albo dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

Jeśli chcemy otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, będziemy potrzebowali potwierdzenia dokonania płatności za dokument. W przypadku pobytu stałego nic nie płacimy. Zaświadczenie o pobycie czasowym kosztuje 17 złotych.

 

Wystarczy 6 kroków

Po przygotowaniu się do e-usługi, możemy przejść do meldunku.

Najpierw klikamy [tutaj], wciskamy przycisk „Zamelduj się” i logujemy się na nasz Profil Zaufany. Następnie wybieramy rodzaj pobytu, na jaki chcemy dokonać zameldowania. Później zaznaczamy, kogo meldujemy. Kolejnym krokiem jest wypełnienie pozostałych wymaganych pól i dołączenie odpowiednich dokumentów, które wcześniej przygotowaliśmy. Teraz będziemy mogli zaznaczyć, że chcemy otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu (za pobyt stały jest bezpłatne, a za czasowy kosztuje 17 zł). Na koniec sprawdzamy wniosek i podpisujemy go elektronicznie. Po wykonaniu powyższych czynności na naszą skrzynkę ePUAP powinno przyjść potwierdzenie złożenia wniosku.

Teraz pozostało nam upewnienie się, czy zostaliśmy zameldowani. Robimy to poprzez sprawdzenie swoich danych w rejestrze PESEL, do czego również potrzebny jest Profil Zaufany.

Mateusz Rzepecki/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.