Każdy, kto ukończył 60 rok życia może starać się o Ogólnopolską Kartę Seniora. Upoważnia ona do zniżek w ponad 2 tysiącach punktów na terenie całej Polski, między innymi w sanatoriach, przychodniach, ośrodkach rehabilitacyjnych czy instytucjach społecznych.

Z Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora korzysta blisko 250 tys. Polaków. Dokument jest wydawany bezpłatnie w ok. 120 punktach w całym kraju. Pomysłodawcą projektu jest Stowarzyszenie Manko podejmujące inicjatywy, mające na celu poprawę jakości życia, zdrowia oraz bezpieczeństwa wśród seniorów. [czytaj więcej]

Ogólnopolską Kartę Seniora może otrzymać każda osoba, która ukończyła 60 rok życia, pod warunkiem, że gmina, do której należy, przystąpiła do Programu. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy w urzędzie. Karta jest bezterminowa.

 

Zniżki dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora

To, jakie zniżki przysługują posiadaczom Karty sprawdzimy [tutaj]. Po wpisaniu lokalizacji wyszukiwarka wskaże najbliższe miejsce, gdzie obowiązują rabaty dla seniorów.

Źródło: www.glosseniora.pl

 

Społeczeństwo polskie bardzo szybko się starzeje. Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 r. podają, że w 2050 r. liczba osób w wieku 60 lat i starszych wzrośnie do ponad 40 procent (13,7 mln osób). Istnieje więc konieczność aktywizacji seniorów oraz organizacji działań na rzecz ich zdrowia.

„Obecnie mamy już ponad 8 milionów seniorów (osób powyżej 60 lat). Ta liczba będzie systematycznie rosła, a w roku 2035 przekroczy 10 milionów” – informuje Ewa Hołota ze Stowarzyszenia Manko.

Ogólnopolska Karta Seniora to nie tylko karta zniżkowa, ale przede wszystkim forma aktywizacji seniorów, przedsiębiorców oraz samorządów lokalnych.

„Seniorzy, którzy posiadają Ogólnopolską Kartę Seniora, chętniej angażują się w życie społeczne. Niejednokrotnie dzięki zniżkom mogą skorzystać z oferty kulturalnej czy wyjazdowej. Przedsiębiorcy tworzą często nową grupę docelową, jaką są osoby starsze. Natomiast samorządy, wydając lokalną edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora, ułatwiają do niej dostęp oraz dają impuls przedsiębiorcom do przystąpienia do Programu” – wyjaśnia nam Ewa Hołota.

Osoby „60 plus” są współtwórcami Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. Każdy uczestnik bądź zainteresowany może zachęcić przedsiębiorców oraz samorząd do współpracy na rzecz lokalnej edycji OKS.

Więcej informacji na temat Karty można znaleźć [tutaj].

Źródło: glosseniora.pl

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.