Insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji oraz nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (KGP) podczas konferencji prasowej zainaugurowali informacyjno-edukacyjną akcję pt. „Bezpieczna droga do szkoły”. Wydarzenie odbywa się corocznie i jest związane z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym.

Funkcjonariusze policji zwracają uwagę, że wraz z początkiem września należy być uważnym w pobliżu placówek szkolnych, gdyż w tych miejscach spodziewany jest większy ruch zarówno pojazdów, jak i pieszych. Komenda Główna Policji podkreśla, że w okolicy budynków oświatowo-wychowawczych nie zabraknie na pewno patroli.

„Policja przez cały wrzesień będzie prowadziła akcję informacyjno-edukacyjną pn. >>Bezpieczna droga do szkoły<<. Celem działań jest przypominanie i uświadamianie kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, a także edukacja dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – informuje Policja.

Funkcjonariusze policji będą zwracali uwagę na pojazdy zatrzymujące się w okolicach szkół, czy aby na pewno nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego bądź czy go nie utrudniają.

W czasie akcji „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci będą edukować najmłodszych i ich opiekunów nt. zasad i reguł bezpiecznego poruszania się po drogach, na chodnikach oraz w okolicach jezdni.

„Ważnym elementem bezpieczeństwa w pobliżu szkół jest prawidłowe oznakowanie dróg. Dlatego w ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania” – informuje Policja.

 

Polecamy także:

Policja podsumowała wakacje 2022

Policja apeluje o bezpieczeństwo nad wodą!

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.