Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed tasiemcem bąblowcowym. Wywoływana przez niego choroba jest trudna do zdiagnozowania, a jednocześnie bardzo niebezpieczna. To właśnie w okresie letnim dochodzi do największej ilości zachorowań.

W ostatnich latach zauważa się zdecydowany wzrost zachorowań na bąblowicę. Jak podaje GIS, w 2011 r. było 20 przypadków wykrycia tej choroby, a w 2017 r. około 80. Realna liczba osób chorych jest ciężka do zweryfikowania ze względu na trudną wykrywalność.

Źródło: Twitter

 

Czym jest bąblowica

Bąblowica jest zoonozą, czyli chorobą, która przenosi się ze zwierząt na ludzi. Powodowana jest przez larwy tasiemca Echinococcus granulosus lub Echinococcus multilocularis.

„Jaja tasiemca uwalniane są z kałem zakażonych psów i lisów i mogą dostać się do organizmu człowieka zarówno przez bliski kontakt z tymi zwierzętami, przeniesienie jaj do ust za pomocą brudnych rąk, jak i spożycie skażonej jajami żywności lub wody” – informuje GIS. [czytaj więcej]

Cysty (guzy wypełnione płynem – red.) umiejscawiają się w wątrobie, płucach, nerkach, śledzionie, ośrodkowym układzie nerwowym, kościach czy oku. Bardzo często zdarza się, że przebywają w organizmie nawet kilka lat.

 

Objawy

Symptomy choroby są bardzo poważne dla zdrowia, a nawet życia. Dla przykładu „cysty w płucach doprowadzają do zmian przypominających nowotwór, a nieleczone doprowadzają do śmierci” – informuje GIS.

Jaja tasiemców dostają się do organizmu człowieka poprzez bliski kontakt ze zwierzętami, ale także przez spożywanie skażonej żywności lub wody. [więcej]

Należy mieć na uwadze, że zakażenie bąblowicą jest możliwe w wielu regionach Polski. Na terenach miejskich oraz podmiejskich rozpowszechnia się zjawisko występowania dzikich zwierząt – w szczególności lisów. Z badań wynika, że 1 na 3 lisy jest zakażony groźnymi pasożytami – podaje Inspektorat.

 

Zapobieganie zachorowaniu na bąblowicę

Czynnikami ryzyka zakażenia jest przede wszystkim nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny, a także bliski kontakt ze zwierzętami. Spożywanie niedogotowanej, niemytej oraz skażonej jajami tasiemca żywności może mieć poważne konsekwencje dla ludzkiego organizmu.

„Najistotniejsze jest upowszechnianie wiedzy nt. zasad higieny podczas i po pracy/relaksie w polu/ogrodzie/lesie, ochrona posesji przed lisami poprzez ogradzanie domostw i zabezpieczanie śmietników, które jako źródło resztek jedzenia wabią dzikie zwierzęta, a także prowadzenie regularnych zabiegów odro­baczania zwierząt domowych preparatami działającymi na tasiemce” – wyjaśnia GIS.

W przypadku zachorowania na bąblowicę i wykrycia choroby, pacjent musi poddać się chirurgicznemu usunięciu cyst oraz zastosowaniu odpowiedniej terapii lekowej.

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.