Główny Inspektor Farmaceutyczny napisał list do Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, w którym przypomniał o obowiązku aptek dotyczącym zapewnienia dostępu klientom do treści Farmakopei, czyli spisu leków, które zostały dopuszczone do sprzedaży na terenie kraju.

Jednym z wymogów zawartym w [Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki] jest zapewnienie dostępu do niezbędnej literatury fachowej, w tym Farmakopei Polskiej. Obowiązek ten dotyczy zarówno lokali aptek ogólnodostępnych, jak i aptek szpitalnych.

„Posiadanie przez apteki najnowszej wersji Farmakopei Polskiej, jest konieczne m.in. ze względu na wprowadzane do niej nowe monografie oraz aktualizacje istniejących monografii produktów leczniczych, których znajomość jest wymagana w codziennej pracy aptekarzy” – uzasadnił Paweł Piotrowski, Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Autor listu odniósł się do informacji przekazanych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Z danych wynika, że spada ilość nabywanych Farmakopei.

Inspektor zwrócił się również z prośbą do Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej o „przypomnienie aptekarzom o konieczności stosowania się do zapisów Rozporządzenia”.

Obecnie na terenie kraju obowiązuje wersja XI Farmakopei Polskiej.

 

Polecamy również:

Kto może być obsłużony poza kolejnością w aptece?

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.