Udzielanie bezpłatnych porad oraz informacji prawnej w zakresie ochrony praw konsumenckich – to tylko niektóre z zadań należących do kompetencji rzeczników praw konsumenta. W jakich jeszcze sytuacjach pomoże rzecznik, a kiedy należy zgłosić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Zgodnie z obowiązującym prawem, rozwiązywaniem spraw dotyczących naruszenia indywidualnych praw konsumenta zajmuje się Rzecznik Praw Konsumenta. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje natomiast interwencje w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

 

Rzecznik Praw Konsumenta

W Polsce instytucja Rzecznika Praw Konsumenta znana jest od 1999 roku. W zależności od lokalizacji wyróżniamy rzeczników powiatowych oraz miejskich. Podlegają oni starostom lub prezydentom miast.

Do zadań rzecznika należy udzielenie bezpłatnych porad prawnych i składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego dotyczącego ochrony interesów konsumentów. Ponadto rzecznicy mogą występować do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumenckich czy wytoczyć powództwo sądowe na ich rzecz.

Rzecznicy zajmują się określoną kategorią spraw, które dotyczą sprzedaży towarów w lokalu firmy lub poza lokalem i na odległość, oraz usługami, między innymi telekomunikacyjnymi, przewozowymi czy turystycznymi.

Miejski/powiatowy rzecznik przyjmuje zgłoszenia od konsumentów osobiście lub telefonicznie. Dane ich można znaleźć na [stronie] Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pomoc w indywidualnych sprawach można uzyskać także pod numerami prowadzonej przez Fundację Konsumentów Infolinii Konsumenckiej: 801 440 220 oraz 22 290 89 16, , od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Bezpłatną poradę konsument otrzyma także od ekspertów Konsumenckiego Centrum E-porad pod adresem elektronicznym: porady@dlakonsumentow.pl, a także w [regionalnych ośrodkach konsumenckich].

 

Kiedy zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta?

UOKiK podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumenta rozumianych jako bezprawna praktyka przedsiębiorcy dotykająca określonej grupy bądź nieograniczonej liczby konsumentów. W praktyce oznacza to zachowanie przedsiębiorców sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jak na przykład nieudzielenie konsumentowi rzetelnej i pełnej informacji czy proponowanie nabycia usług, które nie odpowiadają jego potrzebom ustalonym zgodnie z dostępnymi informacjami.

Zawiadomienie do UOKiK o podejrzeniu stosowania nieuczciwych praktyk należy złożyć na piśmie pod adres Urzędu. Może być ono podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego.

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.