Od początku swojego istnienia Fundacja Dzieciom realizuje własny program „Zdążyć z Pomocą”. Wspiera on dzieci zmagające się m.in. z chorobami nowotworowymi, wadami serca czy porażeniem mózgowym. Dzięki działaniom fundacji jej podopieczni mają szansę na lepszą przyszłość.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 1998 roku. Jej przewodnią ideą jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie edukacji oraz niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych.

Zależy nam, by nasi podopieczni mieli dostęp do najnowocześniejszego sprzętu, dającego najlepsze wyniki rehabilitacji i największe szanse na poprawę sprawności. Aby korzystali z nowoczesnych metod leczenia i mogli pozwolić sobie na kosztowne zabiegi poza granicami kraju – wskazuje rzecznik prasowy Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Monika Sadowa.

W programie bierze udział ponad 36 tys. dzieci, które zmagają się m.in. z porażeniem mózgowym, wadami serca, autyzmem, zespołem Downa czy chorobami nowotworowymi.

– Są to osoby z całego kraju. W ciągu 22 lat działalności z niewielkiej placówki, początkowo udzielającej pomocy kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu osobom, staliśmy się jedną z największych tego rodzaju organizacji w kraju. Uzyskaliśmy szeroką akceptację i wiarygodność w społeczeństwie. Rodzice rekomendują naszą Fundację, dzięki czemu powiększa się liczba podopiecznych. Stale rozwijamy zakres świadczeń dla osób chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących szczególnej troski – mówi Monika Sadowa.

Fundacja tworzy swoim podopiecznym subkonta bankowe i to tam trafiają środki, które są przeznaczone na leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw czy sprzętu  medycznego.

– Na indywidualne konto bankowe przez cały rok można przekazywać darowizny. Trafiają tam również wpłaty z 1 proc. podatku, które podatnicy przekazują przy okazji rozliczeń z Urzędem Skarbowym – wyjaśnia rzecznik.

Za prowadzenie subkonta i wpływające darowizny nie są pobierane prowizje ani żadne inne opłaty. Ze zgromadzonych środków Fundacja refunduje wydatki podopiecznych, jakie ponoszone są w związku z ich leczeniem, rehabilitacją czy zakupem sprzętu terapeutycznego.

W ramach Fundacji w Warszawie prowadzone są m.in. trzy ośrodki rehabilitacji. AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS oferują szeroki zakres terapii dla dzieci.

– Podopieczni przyjeżdżający na turnusy rehabilitacyjne mogą zostać zakwaterowani w jednym z pięciu fundacyjnych hosteli pielęgnacyjno-opiekuńczych. Ośrodki rehabilitacyjne Fundacji tworzą wszechstronną ofertę dla osób z niepełnosprawnością i problemami zdrowotnymi. Podopieczni mogą korzystać z: rehabilitacji ruchowej, terapii kręgosłupa, ćwiczeń w kombinezonach Adeli, Atlant, Spider Suit i TheraTogs, terapii NDT Bobath, integracji sensorycznej, treningów EEG Biofeedback, terapii psychologicznej i logopedycznej, masażu leczniczego, arteterapii, zajęć w sali doświadczania świata i wielu innych. Podopieczni z zaburzeniami narządu ruchu mogą korzystać z terapii na innowacyjnym trenażerze chodu, pierwszym tego typu urządzeniu w Polsce – zaznacza Monika Sadowa.

Organizowane są również zajęcia edukacyjne, a dla rodziców przygotowywane są małe imprezy okolicznościowe.

– Dla mam naszych podopiecznych organizujemy uroczystość z okazji Dnia Matki. W okresie świąt Bożego Narodzenia odbywają się imprezy mikołajkowe. W ramach Fundacji działa także Klub Myszki Norki, który organizuje integracyjne zajęcia edukacyjne, artystyczne oraz sportowe zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i tych zdrowych dzieci – mówi rzecznik.

 

Jak zgłosić się z prośbą o pomoc?

Osoba chcąca zgłosić się do Fundacji, musi posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające chorobę lub niepełnosprawność. Następnie konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.dzieciom.pl, który dostępny jest także [tutaj]. Po rozpatrzeniu zgłoszenia do osoby potrzebującej wysyłane są dokumenty niezbędne do zawarcia porozumienia z Fundacją.

Subkonto można założyć również osobiście w biurze Fundacji na ulicy Pańskiej 98 w Warszawie.

Działalność Fundacji nadzorują Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia.

 

Mateusz Rzepecki/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.