5 maja 2022 roku (w czwartek) obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W tym samym czasie w Polsce przypada Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Święto zapoczątkowali Francuzi w latach 90. XX wieku. Jego celem jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym.

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych jest dobrą okazją, by pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. Należy pamiętać, że bariery i wszelkie ograniczenia, które sprawiają trudności osobom niepełnosprawnym, nie są wynikiem samej niepełnosprawności, tylko wyzwaniem do ciągłej zmiany otoczenia.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych podaje, że w Polsce żyje ponad 4 mln osób niepełnosprawnych. Około 100 tys. spośród tych osób to niepełnosprawni intelektualnie.

 

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność   

Osoby niepełnosprawne są dyskryminowane przez wzgląd na swoje trudności. Zdarza się, że są traktowane gorzej z powodu swojej sytuacji. Mamy wtedy do czynienia z bezpośrednią dyskryminacją osób niepełnosprawnych.

„Natomiast dyskryminacja pośrednia to sytuacja, gdy pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka stawiają w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby niepełnosprawne w porównaniu do innych osób” – podaje Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Jako dyskryminację uważa się wszelkie niepożądane zachowania związane z niepełnosprawnością, które mają na celu naruszenie godności osoby z trudnościami. [czytaj więcej]

 

Walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organizacją kierowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki tym jednostkom niesiona jest realna pomoc osobom z trudnościami w codziennym, ale i zawodowym życiu.

„Najczęstszą prośbą jest pomoc w zwalczaniu codziennych trudności, na które natrafiają osoby niepełnosprawne, a także wsparcie w bezpośredniej interwencji w jakimś urzędzie lub instytucji” – mówi Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Warto zaznaczyć, że nie tylko ważna jest niesiona pomoc, ale również to, że osoby niepełnosprawne są częścią polskiego społeczeństwa.

 

Polecamy także:

„Zatrudniam, bo warto, pracuję, bo warto. Porozmawiajmy o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami”

„STOP barierom” – kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.