Od listopada 2019 roku działa elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu. Celem otworzenia takiej bazy jest przeciwdziałanie grupom, które na dużą skalę zajmują się drobnymi kradzieżami.

Uruchomiony rejestr jest wynikiem ubiegłorocznych zmian w Kodeksie wykroczeń oraz Ustawie o policji, w wyniku których ustalono sztywną granicę 500 zł dla uznania kradzieży za przestępstwo. Poniżej tej kwoty zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia traktowany jest jako wykroczenie. W takim przypadku sprawcy grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna. Gdy cena ukradzionego towaru jest wyższa niż 500 zł, za taki czyn grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

 

Jedno przestępstwo, kilka wykroczeń

Elektroniczny rejestr ma służyć temu, by złodzieje dopuszczający się kilku drobnych kradzieży na kwotę przewyższającą 500 zł nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, ale za czyn ciągły. Konstrukcja czynu ciągłego, zgodnie z art. 12 Kodeksu karnego, polega na popełnieniu „w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób” umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo. Aby móc skorzystać z tej konstrukcji, policja przyjeżdzająca na miejsce przestępstwa musi wiedzieć o innych popełnionych wykroczeniach. Będzie to możliwe, gdy takie dane będą gromadzone w rejestrze. Na jego podstawie policjant zdecyduje o ukaraniu sprawcy mandatem lub przekazaniu informacji jednostce, która prowadzi sprawę o inne wykroczenie.

Wprowadzenie danych do rejestru odbywa się na podstawie notatki urzędowej sporządzonej przez policjanta, który ujawnił wykroczenie. W rozporządzeniu wymienionych jest kilka takich przypadków:

– naoczne stwierdzenie wykroczenia przez policjanta,

– schwytanie sprawcy na gorącym uczynku lub bezpośrednio po jego popełnieniu,

– otrzymanie informacji o wykroczeniu od organu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenie,

– odczyt przez policjanta zapisu dźwięku lub obrazu utrwalonego za pomocą urządzeń technicznych.

Dane nie zostaną w bazie na stałe. Znikną z niej po trzech latach liczonych od dnia wprowadzenia, chyba że w ciągu tego czasu pojawi się kolejny wpis.

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.