Dzięki ustawie powstałej w Ministerstwie Sprawiedliwości, od początku 2016 roku na terenie całego kraju zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej, porad oraz edukacji prawnej. Obejmuje on ponad 1500 punktów pomocy i poradnictwa.

Kto otrzyma darmową pomoc prawną?
Od stycznia 2019 roku z darmowej pomocy skorzysta każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Do końca 2018 roku pomoc jest dostępna dla: młodzieży do 26. roku życia, osób fizycznych, które w okresie roku poprzedzającego korzystały ze świadczenia z pomocy społecznej, osób po 65. roku życia, posiadaczy ważnej Karty Dużej Rodziny, kombatantów, weteranów, zagrożonych lub poszkodowanych (katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną), a także kobiet w ciąży.

Jaką pomoc otrzymamy?
W punktach otrzymamy pomoc w zakresie: przygotowania działań do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ubezpieczenia społecznego, spraw karnych, spraw administracyjnych, prawa pracy, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego i prawa podatkowego.

Jak znaleźć punkty darmowej pomocy prawnej?
W znalezieniu punktów oferujących darmową pomoc prawną pomaga specjalna [Mapa Punktów].  Po wprowadzeniu nazw swojego województwa, powiatu i miejscowości, ukażą się dane wskazujące najbliższe miejsca, w których można skorzystać z takiej pomocy, z dokładnymi adresami i godzinami jej świadczenia.
Bezpłatną pomoc prawną otrzymamy także w wielu biurach poselskich.

O darmowej pomocy prawnej możemy przeczytać więcej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/.
Pomoc jest możliwa dzięki Ustawie z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015, poz. 1255). Więcej o ustawie i jej nowelizacji z dn. 15 czerwca 2018 roku można przeczytać [tutaj].

źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Pomoc prawna w Kancelarii Prezydenta RP
Inicjatywę darmowej pomocy prawnej podjął także prezydent RP Andrzej Duda. Stworzona jeszcze w okresie kampanii wyborczej „DudaPomoc” z czasem przekształciła się w Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej. Oferuje ono „nieodpłatne wsparcie w sytuacjach konfliktu na linii obywatel – władza publiczna, w których obywatele są stroną słabszą, pokrzywdzoną, często niedostatecznie reprezentowaną. W ramach pomocy biuro udziela informacji prawnych i podejmuje interwencje, zwracając się do właściwych organów i instytucji” – czytamy na stronie internetowej prezydent.pl.

Pomoc Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej można uzyskać po wystosowaniu zgłoszenia listownego, telefonicznego, (pod numerem tel. 48 22 695 11 11), drogą elektroniczną bądź poprzez zgłoszenie się osobiście w Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej 10 w Warszawie. [czytaj więcej]

Mateusz Wójtowicz/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.