Już co piąta osoba powyżej 65. roku życia może cierpieć z powodu migotania przedsionków prowadzącego do szeregu poważnych zagrożeń – wynika z  badania „Nieinwazyjny Monitoring we Wczesnym Wykrywaniu Migotania Przedsionków” przeprowadzonego przez badaczy ze Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA.

 

Migotanie przedsionków stanowi poważne zaburzenie rytmu serca. W Polsce dotyka aż 400-500 tys. osób, najczęściej po 40. roku życia.

„Arytmia ta jest odpowiedzialna za ponad dwukrotnie większe ryzyko wystąpienia udaru mózgu, prowadzącego do kalectwa bądź śmierci, a także za pięciokrotnie większe ryzyko wystąpienia zawału serca i dwa razy więcej zgonów z  przyczyn sercowo-naczyniowych” – wskazywał na prowadzonym przez PAP serwisie Nauka w Polsce dr hab. Oskar Kowalski, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Arytmia objawia się kołataniem i przyśpieszonym biciem serca, zawrotami głowy, dusznością, zmęczeniem, a także uczuciem osłabienia. Polega na chaotycznym migotaniu przedsionków, a to z kolei powoduje, że krew nie jest z  nich dokładnie wypompowywana i tworzą się zakrzepy. Jeżeli zakrzep dotrze razem z krwiobiegiem do naczyń mózgu, może nastąpić jego zablokowanie i wystąpienie udaru niedokrwiennego.

Leczenie arytmii polega głównie na zażywaniu leków przeciwzakrzepowych i przeciwarytmicznych. Jednak zdaniem śląskich specjalistów najlepszą metodą leczenia migotania przedsionków jest ablacja. To nieinwazyjny zabieg polegający na „przerwaniu ścieżek elektrycznych w mięśniu sercowym, które przebiegają z żył płucnych do przedsionka”.

„Żyły te doprowadzają krew z płuc do lewego przedsionka, ale są także głównym źródłem impulsów elektrycznych odpowiedzialnych za migotanie przedsionków. Ablacja jest metodą trwale usuwającą przyczynę wielu arytmii” – podaje serwis Nauka w Polsce.

Z obserwacji wynika, że skuteczność leków przeciwarytmicznych nie przekracza 20-40 proc., podczas gdy metoda ablacji usuwa schorzenie u ok. 70-80 proc. przypadków. Co więcej, jest to metoda redukująca liczbę powikłań do minimum i znacznie poprawiająca jakość życia pacjenta. [zobacz więcej]

Znaczenie kluczowe w zapobieganiu tragicznym skutkom arytmii ma przede wszystkim edukowanie społeczeństwa na tematy związane ze sposobami szybkiego rozpoznania schorzenia i podejmowania natychmiastowego leczenia. Gdy ludzie poznają wielkość zagrożenia z pozoru niegroźnej arytmii, będą chętniej i bardziej zdecydowanie reagować w przypadku wystąpienia objawów.

 

Agnieszka Wiśniewska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.