Prawie połowa ankietowanych zna kogoś starszego mającego problemy z wykonywaniem codziennych czynności, jak np. załatwianie spraw urzędowych, robienie zakupów czy porządki w domu – wynika z wrześniowego badania CBOS z 2019 roku. 6 proc. pytanych przyznało, że sami mają takie trudności.

Liczba osób starszych potrzebujących pomocy w podstawowych czynnościach rośnie. W roku 2016 odsetek osób znających osobiście seniorów wymagających wsparcia w codziennych obowiązkach wzrósł z 39 do 46 w roku 2019.

Źródło: CBOS

 

Trudności z wykonywaniem samodzielnie pewnych prac wynikają głównie z wieku. Nasilają się one po 75 roku życia, kiedy to wsparcia potrzebuje co piąta osoba – podaje CBOS w analizie pt. „Jakiej pomocy potrzebują osoby starsze i kto im jej udziela”. W raporcie „połączono dane z dwóch badań CBOS <<Aktualne problemy i wydarzenia>>: nr 350, 4-11 lipca 2019 roku (N=1077) i nr 351, 22-29 sierpnia 2019 roku (N=974)”. Wykorzystano metodę wywiadów bezpośrednich.

„Wśród badanych w wieku 65-74 lat tego typu trudności ma 13% respondentów, a w grupie wiekowej 55-64 lata – co jedenasty (9%)” – wynika z danych.

Największą grupą społeczno-zawodową mającą problemy z radzeniem sobie z codziennymi czynnościami są renciści (23 proc.) i emeryci (15 proc.). Co jedenasta osoba o dochodach nieprzekraczających 1800 zł na osobę w gospodarstwie domowym, potrzebuje pomocy podczas podstawowych zajęć. 26 proc. ankietowanych, którzy wymagają wsparcia innych osób, mieszka sama.

Źródło: CBOS

 

Badani, którzy mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych czynności, oczekują najbardziej pomocy finansowej, w pracach w domu oraz przy załatwianiu spraw u lekarza czy w urzędach. Ponad połowa ankietowanych liczy na wsparcie w kwestiach porad w ważnych dla nich sprawach.

Źródło: CBOS

 

Osoby starsze najczęściej wspierane są przez rodzinę. Ponad 90 proc. seniorów nieradzących sobie z codziennymi czynnościami, może liczyć na wsparcie bliskich.

„Często seniorom pomagają sąsiedzi (26%), przyjaciele (21%) oraz znajomi (20%)” – czytamy w raporcie badań CBOS.

Oferowana jest różna pomoc. 80 proc. osób starszych mających problem z wykonywaniem podstawowych czynności ma wsparcie w prowadzeniu domu oraz otrzymuje porady w ważnych dla nich sprawach. Towarzystwo ma 73 proc. respondentów.

„Dwie trzecie z nich otrzymuje wsparcie podczas załatwiania spraw u lekarza, w urzędzie, w banku itp. (67%) oraz pomoc polegającą na pielęgnacji w chorobie (63%). Rzadziej osoby starsze otrzymują pomoc w zakresie higieny osobistej i ubierania się (27%)” – podaje badanie.

Źródło: CBOS

 

Większość osób starszych (55 proc.) nie otrzymuje pomocy finansowej, która w ich przypadku jest niezbędna. Z raportu CBOS wynika, że „jedynym obszarem, gdzie większość osób nie dostaje potrzebnej pomocy – w przypadku którego skala niezaspokojonych potrzeb jest największa – są kwestie finansowe”.

 

Opieka nad osobami starszymi

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.