Rodzina niezmiennie jest podstawową wartością i celem życia wielu Polaków. Aż 87 proc. badanych uważa, że do szczęścia człowiek potrzebuje właśnie jej. Z kolei pracę za naprawdę ważną uznaje 1/3 ankietowanych – wynika ze styczniowego badania CBOS pt. „Rodzina – jej znaczenie i rozumienie”.

W poniższym tekście porównane zostały trzy raporty Centrum Badania Opinii Publicznej. Pierwszy z nich, pt. „Rodzina – jej znaczenie i rozumienie”, przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich w dniach 10-17 stycznia 2019 r. na grupie 928 osób losowo wybranych spośród dorosłych mieszkańców Polski. Kolejna analiza, pt. „Zadowolenie z życia”, została opublikowana w styczniu 2018 roku. W badaniu wzięło udział 925 losowo wybranych Polaków. Trzeci raport, z października 2018 r., pt. „Czego życzyć Polakom w roku 2019?”, przeprowadzono na grupie liczącej 1016 losowo wybranych dorosłych mieszkańców Polski. Ze wszystkich trzech badań wynika, że Polacy aktualnie rzadziej niż kiedyś przywiązują wagę do majątku, a bardziej koncentrują się na życiu rodzinnym oraz własnych potrzebach.

 

Rodzina jako najważniejsza wartość w życiu

Centrum Badania Opinii Publicznej podaje, że szczęście rodzinne jest na pierwszym miejscu dla 80 proc. ankietowanych. Kolejnymi najważniejszymi wartościami są zdrowie – tak twierdzi 55 proc. badanych oraz spokój – 48 procent. Dla Polaków istotną rolę odgrywają również przyjaciele, szacunek wobec innych, a także uczciwe życie. Praca zawodowa jest najważniejsza dla 36 proc. respondentów.

„Za stosunkowo najmniej ważne z perspektywy codziennej egzystencji badani uznali: dobrobyt i bogactwo (9%), udział w demokratycznym życiu społeczno-politycznym (8%), życie pełne przygód i wrażeń (5%) oraz sukces i sławę (3%)” – wynika z komunikatu z badań CBOS pt. „Rodzina – jej znaczenie i rozumienie”.

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej

 

Szczęście rodzinne jest ważniejsze dla kobiet (86 proc.) niż dla mężczyzn (74 proc.). Kobiety lubią rozmawiać o uczuciach, potrzebują bliskości oraz często wyrażają swoje emocje. Mężczyźni bardziej skupiają się na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz dbaniu o rodzinę.

Jak zaznacza Centrum Badania Opinii Publicznej we wspomnianym raporcie, „podkreślanie znaczenia rodziny rośnie wraz z wykształceniem”. Natomiast w grupach społeczno-zawodowych to dla gospodyń domowych najważniejsze jest szczęście rodzinne. Uważa tak 97 proc. pytanych.

W ciągu ostatnich kilku lat nie zmieniła się hierarchia podstawowych wartości ważnych dla Polaków. Od 2008 r. systematycznie wzrasta znaczenie przyjaźni, a mniej ważne stają się praca, bogactwo oraz wykształcenie. Szczęście rodzinne zajmuje niezmiennie pierwsze miejsce wśród najważniejszych wartości, jakimi Polacy kierują się w życiu.

„Od 2013 r. istotnie zwiększył się z kolei odsetek badanych, dla których istotna jest pomyślność ojczyzny (wzrost o 12 punktów procentowych), wolność głoszenia własnych poglądów (wzrost o 6 punktów) oraz możliwość udziału w demokratycznym życiu społeczno-politycznym (wzrost o 4 punkty)” – czytamy w raporcie pt. „Rodzina – jej znaczenie i rozumienie”.

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej

 

Znaczenie rodziny i pracy w życiu polskiego społeczeństwa

87 proc. ankietowanych uważa, iż do szczęścia człowiek potrzebuje rodziny – wynika z  danych ze stycznia 2019 r. Jedynie 11 proc. respondentów jest zdania, że bez niej można żyć równie szczęśliwie.

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej

 

Około 80 proc. podkreśla radość z obecności swoich przyjaciół, znajomych oraz ze swojego miejsca zamieszkania. Z dzieci cieszy się 72 proc. respondentów, a ze stałego związku bądź małżeństwa 65 proc. badanych – podaje raport CBOS pt. „Zadowolenie z życia” ze stycznia 2018 r. Jeżeli chodzi o pracę, to samo badanie wskazuje, że jest z niej zadowolona ponad połowa Polaków (52 proc.).

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej

 

Od dwóch poprzednich odbiega z kolei raport pt. „Czego życzyć Polakom w roku 2019?” wynika z niego, że Polacy najchętniej, jeśli byłoby to możliwe, poświęciliby się podróżowaniu (43 proc.), życiu rodzinnemu (39 proc.), rozrywce (21 proc.) oraz pracy (19 proc.).

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej

 

Tylko 10 proc. ankietowanych odczuwa potrzebę większego zaangażowania się dla społeczeństwa oraz tyle samo badanych uzupełniłoby swoje wykształcenie.

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online                     

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.