Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że substancje o działaniu odurzającym i psychotropowym weterynaryjnym znajdują się poza kontrolą. Przyczynia się to do pozaewidencyjnego obrotu środkami dla zwierząt.

Kontrolerzy wskazują, że uregulowania prawne oraz działania Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Farmaceutycznej stworzyły lukę w systemie nadzoru nad obrotem i stosowaniem niebezpiecznych substancji wykorzystywanych w leczeniu zwierząt. Chodzi o środki o działaniu odurzającym i psychotropowym weterynaryjnym oraz zawierające substancje anaboliczne i hormonalne.

„Substancje te stanowią szczególną grupę produktów ze względu na możliwość negatywnych konsekwencji ich stosowania dla życia lub zdrowia ludzi, a także zwierząt. Zażywanie produktów o działaniu anabolicznym lub hormonalnym, stosowanych m.in. w celu antykoncepcji hormonalnej lub przyspieszenia tempa przyrostu masy, siły i wytrzymałości mięśni, może powodować wystąpienie efektów ubocznych – np. starzenia się tkanek lub zachwiania równowagi hormonalnej organizmu. Ponadto przyjmowanie w celach pozamedycznych produktów o działaniu odurzającym lub psychotropowym może prowadzić do uzależnień” – zaznacza NIK w raporcie opublikowanym 7 marca 2019 roku.

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że występują „rozbieżności w interpretacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne”. Główny Lekarz Weterynarii uważa, że sprawami dotyczącymi obrotu i stosowania produktów odurzających lub psychotropowych w weterynarii powinna zajmować się Inspekcja Farmaceutyczna. Ta jednak – jak zauważają kontrolerzy – „nie posiada uprawnień do kontroli stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych”.

Według raportu, jedynie dwóch z pięciu skontrolowanych wojewódzkich lekarzy weterynarii nadzorowało „stosowanie produktów o działaniu odurzającym lub psychotropowym podczas badania dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej w zakładach leczniczych dla zwierząt”.

„Natomiast żaden z nich nie kontrolował książki przychodu i rozchodu tych produktów – podstawowego dokumentu związanego ze zgodą na posiadanie tych środków i ich stosowanie w celach medycznych. Nadzorem nie był objęty także obrót produktami o działaniu odurzającym lub psychotropowym w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych”informuje NIK.

„Podczas prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną kontroli w zakładach leczniczych dla zwierząt ograniczona była możliwość sprawdzenia, czy recepta na produkt leczniczy o działaniu anabolicznym lub hormonalnym była wystawiona i czy była wystawiona zasadnie” – czytamy dalej.

Brak kontroli produktów o działaniu odurzającym lub psychotropowym to nie jedyny problem. Jak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, współpraca Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Farmaceutycznej nie była efektywna, gdyż jednostki nie przekazywały sobie informacji niezbędnych do planowania kontroli.

Przez 9 lat obowiązywania porozumienia (…) Główny Inspektor Farmaceutyczny nie przekazał żadnej informacji o stwierdzonych uchybieniach” – napisano w raporcie.

NIK negatywnie ocenia nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów wykorzystywanych w leczeniu zwierząt, zawierających substancje odurzające lub psychotropowe. Kontrolerzy wskazują również, że Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja Farmaceutyczna „nie ograniczają ryzyka wykorzystania tych produktów niezgodnie z przeznaczeniem”. Niewystarczający jest również nadzór nad produktami zawierającymi substancje o działaniu anabolicznym lub hormonalnym.

 

Ostrzegamy.online/Mateusz Rzepecki

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.