Uwaga na akwizytorów, którzy podszywają się pod sprzedawców prądu, gazu i operatorów telefonicznych. Ich ofiarami padają najczęściej seniorzy. Wiele osób, w wyniku nieuczciwych działań, nieświadomie zmieniło dostawcę różnych świadczeń.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swoim komunikacie z lutego 2018 r. zaznaczył, że „przedstawiciele handlowi proponowali aneks do umowy i obniżenie rachunków za prąd. Jak wskazano „okazało się, że konsumenci podpisali umowy z nowymi firmami i płacili większe rachunki”. Urząd wydał też decyzje dla trzech sprzedawców energii, którzy wprowadzili swoich klientów w błąd. Postanowienie dotyczyło firm: Energetyczne Centrum, Novum i Energa-Obrót. [czytaj więcej]

Malwina Buszko z biura prasowego UOKiK zaznacza, że ofiarami tego typu oszustw padają najczęściej seniorzy. Z decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marka Niechciała, dotyczącej firmy telekomunikacyjnej Nasza S.A., wynika, że na podstawie opracowanych 543 pism ponad 400 z nich dotyczyło osób od 55 do 84 roku życia.

Jeśli chodzi o wiek pokrzywdzonych, bardzo często są to osoby starsze, choć oczywiście nie ma reguły” – wskazuje w rozmowie z portalem Ostrzegamy.online Malwina Buszko.

Urząd zwraca uwagę, że od 2007 r. możemy zmieniać firmę, która sprzedaje nam prąd. W samym 2015 r. liczba osób, które zmieniły sprzedawcę prądu, wyniosła ok. 104 tys. – podaje UOKiK.

Specjalista ds. marketingu Mariusz Forsztek wskazuje, że w przypadku nieuczciwych sprzedawców energii czy usług telekomunikacyjnych, pierwszy etap to nawiązanie kontaktu z daną osobą poprzez rozmowę telefoniczną i zaproszenie na spotkanie, bądź próba zawarcia umowy. Często zdarza się, że w rozmowie telefonicznej jesteśmy proszeni o pewne informacje czy o zgodę na proponowaną usługę – dodaje.

– Chodzi o samą formę rozmowy i przedstawienie danych usług w taki sposób, żeby docelowa osoba po prostu się na tym spotkaniu zjawiła – tłumaczy w rozmowie z portalem Ostrzegamy.online.

Mariusz Forsztek zwraca uwagę, że akwizytorzy czy handlarze dążą przede wszystkim do tego, by dane osoby przyszły na spotkania i zgodziły się na proponowane warunki. Wszystko nakierowane jest na sprzedaż.

– Całym kluczem tych wszystkich prezentacji jest dorabianie ideologii i ewidentna manipulacja wynikająca z jakichś rzekomych korzyści danego produktu czy usługi – podkreśla.

UOKiK na swojej stronie internetowej przedstawia niektóre ze skarg klientów, dotyczące nieuczciwych warunków umów.

Miało być taniej, a jest 100 proc. drożej. Do tej pory rachunki za prąd były w wysokości około od 50 do 70 zł miesięcznie, a te z Novum są po ponad 100 zł” czytamy w jednej ze skarg.

W marcu 2018 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał przedstawił Komitetowi Społecznemu Rady Ministrów szereg praktyk stosowanych przez przedsiębiorców. Procedury te dotyczą przede wszystkim:

– wprowadzania konsumentów w błąd, co do stanu ich zdrowia;

– zatajania handlowego celu pokazu;

– wprowadzania w błąd, co do właściwości produktów;

– stosowania nacisku w czasie zawierania umów;

– niedoręczania klientowi dokumentów dotyczących zawartej umowy;

– utrudniania zakończenia umowy;

– uniemożliwiania kontaktu ze sprzedawcą.

Federacja Konsumentów ostrzega, aby uważać, gdyż często firmy najpierw wymagają zgody konsumenta, a dopiero później podają pełną ofertę.

Klauzule, które prezentują przedstawiciele firm telekomunikacyjnych prosząc o zgodę konsumenta, to m.in.: poświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków umowy, cennika i regulaminu (zaznaczmy, że nie wiemy, na co się godzimy), a także nieodwołalne pełnomocnictwo do przeniesienia numeru. W każdym z tych przypadków – jak i w innych, wymaganych przez firmy – konsument powinien mieć możliwość odmowy. Możliwość tę powinniśmy mieć zawsze – bez względu na okoliczności.

W sierpniu 2018 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał kolejną spółkę telekomunikacyjną, która podszywała się pod dotychczasowego operatora usług. Nasza S.A. proponowała abonament w wysokości 30 zł i nielimitowane rozmowy. Tymczasem miesięczne rachunki wynosiły nawet 2-3 razy więcej. Skargi na spółkę do UOKiK i do rzeczników konsumentów w okresie roku złożyło prawie 800 osób. Należy zwrócić uwagę, że większość poszkodowanych miała ukończony 65. rok życia – informuje Urząd.

„Przedstawiciele wprowadzali konsumentów w błąd, informując, że reprezentują dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej, a celem ich wizyty nie jest podpisanie nowej umowy, tylko np. wypełnienie ankiety czy sprawdzenie licznika energii elektrycznej” – podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Należy uważać także na naciągaczy, którzy dzwonią do ludzi i informują, że reprezentują publiczną służbę zdrowia. Wszystko zaczyna się od zaproszenia na bezpłatne badania. Federacja Konsumentów ostrzega, aby być uważnym, gdyż każdego z nas może spotkać to, że pójdziemy na „bezpłatne badania medyczne”, które mogą zakończyć się kredytem na kwotę od 4 do nawet 8 tys. zł.

„Wpływa do nas bardzo dużo skarg od konsumentów w podeszłym wieku lub ich rodzin. Te osoby są oszukiwane – ktoś podszywa się pod ich sprzedawcę prądu, zapraszane są na rzekomo bezpłatne badania, których wiarygodność jest wątpliwa” – wskazał prezes Marek Niechciał.

Prezes UOKiK zaznaczył, że przygotowana została specjalna pomoc prawna dla osób, które zostały wprowadzone w błąd, ponieważ ktoś podszył się pod ich sprzedawcę prądu, gazu czy operatora komunikacyjnego.

Na co uważać?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę, na co uważać przed zmianą dostawcy usług:

– należy dokładnie czytać dokumenty, zwracać uwagę na logo i adres firmy, nie należy od razu podpisywać umowy;

– powinniśmy skontaktować się z obecnym operatorem telekomunikacyjnym bądź sprzedawcą prądu czy gazu i zweryfikować nową propozycję;

– nie należy podawać przez telefon swoich danych. Nasz obecny operator je ma.

Pomoc dla osób poszkodowanych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że bezpłatną pomoc można uzyskać w oddziałach Federacji Konsumentów oraz u rzeczników konsumentów, telefonując na infolinię konsumencką pod numer telefonu: 801 440 220 lub (22) 290 89 16.

Pamiętajmy, że pierwsze 14 dni od podpisania umowy jest najważniejsze. W tym czasie istnieje największe prawdopodobieństwo na udane odstąpienie od umowy bądź rezygnację z niej.

Powiatowy rzecznik konsumentów w Toruniu Marzenna Napiórkowska podkreśla w rozmowie z portalem Ostrzegamy.online, że „większość umów zawiera pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni”. [wzory pism] 

„Wysyłając takie oświadczenie w terminie, ma się większą szansę na odzyskanie pieniędzy, jeśli dokonano już wpłaty. (…) Można uchylić się od skutków zawartej umowy (o ile minął termin na odstąpienie od umowy) składając pisemnie oświadczenie i wskazując, że zawarto umowę pod wpływem błędu” – wyjaśnia.

Osoby poszkodowane, które otrzymały z sądu nakaz zapłaty bądź zostały pozwane przez nieuczciwego sprzedawcę prądu, gazu lub usług komunikacyjnych, mogą uzyskać pomoc od Stowarzyszenia Aquila. [więcej informacji] 

Prawnicy stowarzyszenia obsługują adres: porady@dlakonsumentow.pl. Potrzebujący pomocy konsumenci mogą zgłaszać się mailowo. Pod koniec 2017 r. stowarzyszenie Aquila wraz ze stowarzyszeniem Euro-Concret edukowało seniorów na temat ich praw.

„W praktyce często zdarza się, że osoby starsze, które padły ofiarą nieuczciwych działań sprzedawców, są przez nich pozywane do sądu. Jako stowarzyszenie, przy wsparciu ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzimy projekt nieodpłatnej pomocy dla takich osób” – informuje Małgorzata Miś, prezes stowarzyszenia Aquila.

W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać m.in. u miejskich bądź powiatowych rzeczników konsumentów. [więcej informacji] 

„Jeżeli zostałeś wprowadzony w błąd i minął czas na odstąpienie od umowy, możesz np.: uchylić się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu albo żądać przed sądem stwierdzenia nieważności umowy. Pomoże ci w tym miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów” – informuje UOKiK.

Jak skorzystać z pomocy Stowarzyszenia Aquila?

Przede wszystkim należy zeskanować umowę, którą zawarliśmy z daną firmą, oraz wszystkie dokumenty mające związek ze sprawą (np. faktury, pisma wysłane do przedsiębiorcy, pisma otrzymane od przedsiębiorcy oraz potwierdzenia wysłanych i otrzymanych pism). Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać na adres e-mail:  kontakt@prawo-konsumenckie.pl .

„Stowarzyszenie Aquila musi mieć pełnomocnictwo, żeby działać w naszym imieniu. Dlatego przyśle je nam wraz z umową o darmową pomoc prawną e-mailem lub tradycyjną pocztą. Jak najszybciej po otrzymaniu tych dokumentów musimy wydrukować je, podpisać i odesłać do stowarzyszenia. Skan e-mailem, a oryginały pocztą tradycyjną na adres: ul. Kościuszki 35a, 50-011 we Wrocławiu” – tłumaczy w poradniku prezes stowarzyszenia Aquila.

Stowarzyszenie podkreśla, że jedyne koszty, jakie ponosimy to 37 zł z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz zaliczki na pokrycie kosztów korespondencji.

„Te pieniądze odzyskamy, gdy wygramy sprawę. Numer rachunku Stowarzyszenia Aquila to: 38 1750 0012 0000 0000 3898 0033. Opłatę musimy uiścić, gdy otrzymamy od stowarzyszenia pełnomocnictwo oraz umowę” –wyjaśnia Małgorzata Miś.

W Stowarzyszeniu Aquila pracują prawnicy, którzy zaczną działać w naszej sprawie, gdy dostaną od nas skany dokumentów. Liczy się czas, ponieważ na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty jest tylko 14 dni” – dodaje.

Stowarzyszenie Aquila jest organizacją konsumencką, która na zlecenie UOKiK od 1 czerwca 2018 r. pomaga konsumentom oszukanym przez firmy sprzedające prąd, gaz lub usługi telekomunikacyjne. [czytaj więcej] 

 

Karolina Gierat/ Ostrzegamy.online    

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.