Wzrasta liczba niezapłaconych polis i długów z gwarancji ubezpieczeniowych. Klienci zalegają na ponad 400 mln zł

Rośnie zadłużenie klientów wobec towarzystw ubezpieczeniowych. Z danych KRD wynika, że obecnie wynosi ono 402,2 mln złotych.