Wystartował program „Zdalna szkoła+”

Od 15 maja br. wszystkie gminy w Polsce mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu przeznaczonego do zdalnego nauczania.