Kampania „Poznaj swojego kontrahenta”

Celem akcji jest przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom, do których dochodzi podczas pokazów i prezentacji drogich przedmiotów.