Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu można skorzystać w sytuacji nagłego zachorowania poza godzinami pracy POZ czy pogorszenia stanu zdrowia.