Stop manipulacji – Nie daj się oszukać!

Należy pamiętać, że w czasie pandemii osoby starsze narażone są nie tylko na zagrożenia zdrowotne, ale także na nieetyczne praktyki biznesowe i różnego rodzaju oszustwa.