Sprawdź autentyczność dokumentu

Od 12 lipca 2020 r. można korzystać z Rejestru Dokumentów Publicznych. Dzięki ewidencji każdy może sprawdzić, czy ma do czynienia z dokumentem oryginalnym, czy podrobionym.